poniedziałek, 04 styczeń 2021 17:34
Napisał

 

4 stycznia ZNP wystosował do ministra zdrowia list z apelem o niezwłoczne, jeszcze przed wznowieniem nauki stacjonarnej, rozpoczęcie szczepień przeciwko koronawirusowi wśród nauczycieli.

“W związku z rozbieżnymi informacjami Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o udzielenie wyjaśnień w kwestii objęcia pracowników oświaty szczepieniami przeciw COVID-19” – czytamy w piśmie ZNP do ministra zdrowia.Chodzi o informację na temat Narodowego Programu Szczepień opublikowaną na stronie internetowej Kancelarii Premiera. “Z treści jej wynika, że w etapie I możliwość zaszczepienia się otrzymali m. in. nauczyciele. Dokument ten został zamieszczony również na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z jego zapisów wynika natomiast, że w etapie I z możliwości zaszczepienia się będą mogli skorzystać pracownicy sektora edukacji, a więc również pracownicy niebędący nauczycielami”

“Prosimy o pilne wyjaśnienie występujących rozbieżności w tożsamych dokumentach. Wyrażamy jednocześnie przekonanie, że z możliwości zaszczepienia się w etapie I będą mogli skorzystać wszyscy pracownicy oświaty” – podkreślił Związek. “O priorytetowe potraktowanie wszystkich pracowników oświaty w kwestii szczepień na Covid-19 Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskował w piśmie skierowanym do Pana Ministra 30 listopada 2020 r.” – przypomniał ZNP.
Według Związku, program szczepień powinien zostać zgrany z decyzjami rządu i MEiN dotyczącymi powrotu uczniów do pracy stacjonarnej na terenie szkół. “Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z apelem o rozpoczęcie szczepień pracowników oświaty przed wznowieniem stacjonarnych zajęć w szkołach, co umożliwi nabycie odporności na koronawirusa SARS-CoV-2” – czytamy w piśmie do ministra zdrowia.

Źródło: Głos Nauczycielski Grafika: znp.edu.pl 

niedziela, 20 grudzień 2020 17:18
Napisał

Autor grafiki: znp.edu.pl 

Na konto Społecznego Funduszu Strajkowego  wpłynęło 8.791.063,92 zł (najwyższa dobrowolna wpłata wyniosła 108.000 zł, a najniższa 0,01 zł.). Do 2 grudnia (ostatnia zapomoga) wypłacono 17 576 zapomóg najbardziej potrzebującym nauczycielom/kom i pracownikom oświaty niezrzeszonym w związkach zawodowych i uczestniczącym w ogólnopolskim strajku w oświacie.

 Szczegółowe rozliczenie wpłat w wysokości 8.791.063,92 zł:

 •  8.788.080,00 zł – łączna kwota wszystkich wypłaconych zapomóg - każda w wysokości 500 zł (w tym jedna ostatnia w wysokości 580 zł)
 •  2.980,65 zł - koszty bankowe w tym m.in. opłaty za dokonywane przelewy
 • 3,27 zł – kwota pozostała po wypłaceniu wszystkich zapomóg oraz pokryciu kosztów bankowych

Dziękujemy wszystkim osobom dobrej woli, które wsparły finansowo strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty niezrzeszonych w związkach zawodowych, wpłacając pieniądze na konto Funduszu.
Nikt się nie spodziewał, że odzew będzie aż tak szeroki! Dzięki Wam pomoc trafiła aż do 17 576 nauczycieli i pracowników oświaty walczących o wyższą jakość edukacji. To konkretna realna pomoc, ale równie ważne było to, że okazaliście nauczycielom wsparcie w tym trudnym czasie. Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działalność Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”, dzięki którym pojawił się pomysł utworzenia funduszu na rzecz strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty niezrzeszonych w związkach zawodowych!


Dziękujemy za docenienie roli kształcenia, za docenienie ruchów społecznych; za wsparcie, za zaufanie i za czas, który poświęciliście nauczycielom i edukacji! Wasze wsparcie było i wciąż jest bardzo ważne dla nauczycieli i pracowników oświaty. Dziękujemy, że jesteście! 

Za: www.znp.edu.pl 

wtorek, 15 grudzień 2020 20:19
Napisał

Społeczna Inspekcja Pracy to służba kontroli powoływana przez pracowników i związki zawodowe i przez nich kontrolowana. Zakładowego sip można powołać także tam, gdzie nie funkcjonuje ognisko ZNP - wystaczy zwrócić się do Oddziału w celu zainicjowania procedury wyborczej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na temat uprawnień sip: 

 

piątek, 27 listopad 2020 09:17
Napisał
 

10 grudnia zapraszamy na webinarium poświęcone pracowniczym planom kapitałowym. 

Rejestracja na spotkanie (dla członków ZNP) w formularzu ---> TUTAJ

środa, 18 listopad 2020 10:55
Napisał

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Kierujemy ten list – przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego, świetlic, szkół i placówek specjalnych oraz pracowników tychże – czyli do osób, które w czasie drugiej fali pandemii pracują bezpośrednio z dziećmi i uczniami w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Jesteście ważni. W tym trudnym okresie wykonujecie bardzo ważną i potrzebną pracę! Należy Wam się szacunek i podziw, ale też bezpieczne warunki pracy.

My doceniamy Waszą rolę! Rozumiemy też Wasze obawy i strach związany z codziennym wyjściem do pracy. Rząd – nie kierując Was na zdalną pracę – nie zapewnił Wam bezpiecznych warunków w miejscu pracy ani dostępu do testów czy szczepień.

Jako związek zawody występujemy w Waszej obronie. W obliczu dramatycznego wzrostu zachorowań na COVID-19, kolejny raz domagamy się od rządu podjęcia zdecydowanych działań, które zapobiegną dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród dzieci i pracowników przedszkoli.

W związku z powyższym żądamy:

 • wprowadzenia regulacji uprawniającej dyrektora do zamknięcia przedszkola, w tym także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, bez zgody sanepidu w sytuacji, gdy dalsze funkcjonowanie placówki zagraża bezpiecznemu pobytowi dzieci i pracowników,
 • objęcia kadry pracującej bezpośrednio z dziećmi bezpłatnymi testami,
 • zapewnienia środków ochrony, w tym rękawiczek jednorazowych i maseczek.

Ponadto domagamy się przyznania:

 • dodatku na zakup sprzętu do prowadzenia zdalnego nauczania,
 • dodatkowych środków finansowych dla samorządów ponoszących nieprzewidziane koszty związane z wyposażeniem placówek w sprzęt ochrony osobistej i środki higieniczno-sanitarne,
 • opracowania wytycznych przeciwepidemicznych, które określą m. in. dopuszczalną liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Za bulwersujący uznajemy fakt braku należytej troski ze strony rządzących o życie i zdrowie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

PRZECZYTAJ APEL ZNP DO PREMIERA WS.ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

czwartek, 12 listopad 2020 10:53
Napisał

Galerie zamknięte, a święta tuż, tuż!
Róbcie przedświąteczne zakupy nie wychodząc z domu z Gandalf.com.pl - Księgarnia Internetowa 
Członkowie ZNP kupią książki, klocki, gry, zabawki, puzzle, ebooki, audiobooki oraz wiele innych produktów nawet 50% taniej!
Oprócz stałych zniżek Gandalf organizuje okresowe akcje promocyjne z gratisami oraz konkursy dedykowane członkom ZNP!
Wystarczy:
1. Wejść na stronę https://www.gandalf.com.pl/biznes-login/
2. Utworzyć specjalne konto hurtowe,
3. Zaznaczyć członkostwo w ZNP oraz wymagane zgody
* w polu"Nazwa placówki/firmy" wpisać miejsce zatrudnienia oraz właściwy Oddział ZNP

UWAGA! Członkostwo będzie weryfikowane przez właściwy Oddział ZNP!


Darmowa wysyłka do punktów Ruchu przy zamówieniu produktów powyżej 199 zł

środa, 04 listopad 2020 18:32
Napisał

W dniu 4 listopada Zarząd Oddziału wydał oświadczenie w sprawie tzw. działań dysyplinujących podejmowanych przez władze, które stały się przedmiotem wcześniejszej krytyki ze strony ZG ZNP - więcej TUTAJ 

Oświadczenie jest reakcją na postępowanie wyjaśniajace wobec jednego z gdyńskich nauczycieli - więcej TUTAJ

 

 


W zwiazku z tą sytuacją Prezydent Miasta Gdyni skierował do gdyńskich nauczycieli i uczniów list (PRZECZYTAJ CAŁY LIST), w którym czytamy między innymi:  

Gdyńska oświata to źródło autentycznej dumy mieszkańców Gdyni. Nasze sukcesy na tym polu zawdzięczamy wyjątkowej kadrze pedagogicznej, ludziom nie tylko wielkiej wiedzy, ale i ogromnego, pozytywnego zaangażowania, z którego od lat czerpie lokalna społeczność.

 Pragniemy zapewnić o naszym wielkim szacunku dla nauczycielek i nauczycieli z Gdyni, jak też o wsparciu, którego Gdynia im zawsze udzielała i będzie udzielać. Dotyczy to również obecnej sytuacji bezprecedensowych nacisków, jakim poddawana jest w Polsce społeczność nauczycielska i akademicka w związku z manifestacjami na ulicach całego kraju.

 Polska Konstytucja, a także liczne akty prawa międzynarodowego, jak np. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy Konwencja o Prawach Dziecka, gwarantują obywatelom, tak nauczycielom, jak i uczniom, prawo do wyrażania własnych poglądów. Co więcej, do aktów tych odwołuje się także ustawa Prawo oświatowe. Poszukiwanie danych o tym, kto uczestniczył w protestach oraz próby wyciągania z takiego udziału jakichkolwiek negatywnych konsekwencji uważamy za bezprawne. W razie potrzeby, Urząd Miasta zapewni wsparcie prawnicze potrzebującym go osobom.

 

poniedziałek, 02 listopad 2020 17:45
Napisał

Od marca ZNP nieustannie upominał się u rządzących o sprzęt do prowadzenia zdalnych lekcji, o zapewnienie bezpieczeństwa, o należne nauczycielom wynagrodzenie i o przygotowanie szkół na drugą falę pandemii

KALENDARIUM

 • 2 MARCA. Prezes ZNP Sławomir Broniarz zwrócił się do społecznych inspektorów pracy o sprawdzenie, czy szkoły i placówki oświatowe są wyposażone w niezbędne środki czystości i czy zostały w nich przyjęte procedury dotyczące zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem.
 • 12 MARCA. ZNP zaapelował do MEN o pilne zmiany w prawie, by ograniczyć do minimum obecność pracowników na terenie obiektów oświatowych oraz umożliwić nauczycielom prowadzenia zajęć online.
 • 13 MARCA. W związku z brakiem reakcji MEN prezes ZNP wystąpił do premiera z wnioskiem o interwencję w tej sprawie i uregulowanie kwestii obecności pracowników w szkole i placówce w okresie zawieszenia zajęć.
 • 17 MARCA. Po rozmowie prezesa ZNP z szefem MEN Dariuszem Piontkowskim minister edukacji zdementował informacje, jakoby nauczyciele mieli otrzymywać w okresie zdalnego kształcenia jedynie 60 proc. pensji.
 • 18 MARCA. ZNP przygotował kompleksową opinię prawną dotyczącą wynagradzania nauczycieli w okresie zdalnego kształcenia i przysługujących im dodatków. To było pierwsze w kraju obszerne opracowanie na ten temat.
 • 18 MARCA. ZNP w liście do MEN zaapelował o zapewnienie uczniom i nauczycielom komputerów oraz internetu do prowadzenia zdalnych lekcji.
 • 20 MARCA. ZNP zainicjował akcję „Komputery dla szkół”, w której zwrócił się do firm i ludzi dobrej woli o przekazanie szkołom sprzętu komputerowego.
 • 24 MARCA. List prezesa ZNP do premiera z apelem o zapewnienie wszystkim uczniom możliwości e-kształcenia, a nauczycielom – sprzętu i internetu niezbędnego do prowadzenia e-lekcji. Następnego dnia szef MEN zalecił dyrektorom, by wypożyczali nauczycielom sprzęt, który jest w szkołach.
 • 25 MARCA. Apel ZNP do rządu o pilne uruchomienie bezpłatnego internetu dla uczniów oraz nauczycieli pracujących zdalnie. Tego dnia w całym kraju ruszyły obowiązkowe e-lekcje, w efekcie czego w wielu miejscach w kraju padł internet, a narzędzia do prowadzenia zdalnych lekcji przestały działać.
 • 25 MARCA. W odpowiedzi na apel Związku o pomoc dla nauczycieli i uczniów Orange Polska zaoferowała uczniom, rodzicom i nauczycielom 200 GB internetu miesięcznie za 1 zł. Prezes Orange napisał w tej sprawie list do ZNP.
 • 27 MARCA. Apel ZNP do ministra edukacji o rozwiązanie problemów z kształceniem online. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało przeznaczenie 180 mln zł na laptopy dla uczniów i nauczycieli.
 • 30 MARCA. ZNP wezwał MEN do odwołania egzaminów zewnętrznych. Następnego dnia CKE zasygnalizował możliwość przesunięcia egzaminów.
 • 1 KWIETNIA. W odpowiedzi na apel ZNP firma Google uruchomiła webinaria i konsultacje dla nauczycieli dotyczące prowadzenia e-lekcji.
 • 2 KWIETNIA. ZNP przedstawił „5 zaniechań MEN” związanych z edukacją zdalną, w tym m.in. brak sprzętu w szkołach.
 • 6 KWIETNIA. W odpowiedzi na apel ZNP firma UPC Polska udostępniła szerokopasmowe łącze internetowe dla 2 tys. nauczycieli. Wcześniej ofertę pomocy dla nauczycieli przedstawił także Microsoft.
 • 7 KWIETNIA. ZNP przygotował opinię prawną wykazującą, że organy prowadzące nie mają prawa dowolnie zmieniać arkuszy organizacji i ograniczać nauczycielom wymiaru czasu pracy, a tym samym – wynagrodzenia. Na wniosek Związku kuratorzy oświaty w całym kraju podjęli interwencje w tej sprawie.
 • 16 KWIETNIA. Wystąpienie ZNP do Głównego Inspektora Pracy w sprawie legalności wydawanych przez niektórych dyrektorów szkół regulaminów pracy zdalnej.
 • 20 KWIETNIA. Apel ZNP do MEN o ustalenie zasad funkcjonowania oświaty po Świętach Wielkanocnych i stopniowego powrotu uczniów do szkoły. Następnego dnia premier zapowiedział ustalenie takiego planu do końca miesiąca.
 • 28 KWIETNIA. Po apelach ze strony ZNP MEN potwierdziło, że nauczycielom należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Wystąpienie ZNP do premiera o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom po uruchomieniu zajęć opiekuńczych w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
 • 29 KWIETNIA. MEN potwierdziło, że nauczycielowi za okres pracy zdalnej należy się dodatek funkcyjny i dodatek motywacyjny. Komunikat ministerstwa pojawił się na wniosek posłów Lewicy po interwencji ZNP.
 • 30 KWIETNIA. Po interwencji ZNP i na wniosek posłów Lewicy Sejm wykreślił z projektu ustawy o kolejnej tzw. tarczy antykryzysowej przepis odbierający nauczycielom część tegorocznego urlopu wypoczynkowego.
 • 5 MAJA. ZNP wystąpił do premiera o rezygnację z cięć w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomysłów ograniczania czasu pracy świetlic i bibliotek szkolnych, a także likwidacji etatów nauczycielskich.
 • 6 MAJA. Ankieta ZNP pokazująca, że 62 proc. nauczycieli otrzymało niższe wynagrodzenie w czasie zdalnego kształcenia. To pierwsze tego typu badanie. Związek wystąpił do MEN o uszczelnienie przepisów.
 • 19 MAJA. Apel ZNP do premiera o zapewnienie nauczycielom i pracownikom szkół elementarnego bezpieczeństwa i sfinansowanie bezpłatnych, dobrowolnych testów na koronawirusa.
 • 20 MAJA. Pismo ZNP do MEN w sprawie wynagrodzenia nauczycieli za tzw. konsultacje dla maturzystów.
 • 29 MAJA. Kolejne unikalne badanie ZNP. Tym razem ankieta wykazała, że aż 36 proc. nauczycieli pracuje zdalnie między 40-60 godzin tygodniowo.
 • 22 CZERWCA. Zarząd Główny ZNP przygotował i przekazał MEN cały pakiet rozwiązań mających poprawić zdalne kształcenie, gdyby szkoły miały do niego wrócić od nowego roku szkolnego.
 • 24 CZERWCA. Apel ZNP do MEN o podjęcie współpracy przy tworzeniu scenariuszy funkcjonowania oświaty od września.
 • 29 LIPCA. Prezes ZNP ostrzegł, że powrót dzieci do szkół 1 września „jest obarczony dużą dozą ryzyka”, szkoły nie są przygotowane na drugą falę pandemii, brakuje procedur gwarantujących bezpieczeństwo nauczycielom i uczniom, a także zasad ochrony nauczycieli w starszym wieku.
 • 14 SIERPNIA. Rozmowy ZNP z MEN na temat gwarancji wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za pracę zdalną i hybrydową.
 • 17 SIERPNIA. Po interwencji ZNP MEN i Ministerstwo Zdrowia rozpoczęły przekazywanie szkołom maseczek oraz płynu dezynfekcyjnego.
 • 25 SIERPNIA. ZNP przedstawił premierowi 13 propozycji zwiększających bezpieczeństwo nauki i pracy w szkołach i przedszkolach w nowym roku szkolnym w związku z trwającą pandemią koronawirusa.
 • 27 SIERPNIA. Po interwencji Związku MEN zareagowało w sprawie tzw. koronalojalek (oświadczeń o stanie zdrowia, do podpisywania których nakłaniani są niektórzy nauczyciele i pracownicy oświaty). Ministerstwo potwierdziło: „Wymaganie podpisywania takich oświadczeń jest bezprawne”.
 • 31 SIERPNIA. W liście do premiera prezes ZNP zaprotestował przeciwko wprowadzaniu przez MEN różnych rozwiązań dotyczących pracy szkół w czasie pandemii bez jakichkolwiek konsultacji z partnerami społecznymi.
 • 14 WRZEŚNIA. ZNP zaalarmował, że sytuacja kadrowa w oświacie robi się poważna, a z zawodu w ostatnich miesiącach odeszły tysiące nauczycieli, także z powodu pogarszających się warunków sanitarnych w szkołach i placówkach.
 • 30 WRZEŚNIA. ZNP wystąpił do ministra edukacji z ponownym wnioskiem dotyczącym rozszerzenia kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej.
 • 1 PAŹDZIERNIKA. ZNP przeprowadził ankietę wśród nauczycieli w celu sprawdzenia, czy otrzymali należne im wrześniowe podwyżki, czy też może dotknęły ich oszczędności w następstwie kryzysu wywołanego pandemią.
 • 2 PAŹDZIERNIKA. Związek pyta ZUS: Czy przebywający na kwarantannie nauczyciele mogą pracować zdalnie albo łączyć pracę stacjonarną ze zdalną?
 • 6 PAŹDZIERNIKA. ZNP zaapelował do nowego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o skupienie się na problemach oświaty w dobie pandemii.
 • 9 PAŹDZIERNIKA. W związku z brakiem reakcji MEN ZNP wezwał Ministerstwo Zdrowia do takiej zmiany przepisów, aby to dyrektorzy mogli decydować o przejściu szkół i placówek na edukację zdalną lub hybrydową.
 • 12 PAŹDZIERNIKA. Kolejny rekordowy przyrost przypadków zakażenia koronawirusem. ZNP zażądał zapewnienia uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty bezpiecznych warunków pracy i nauki.
 • 15 PAŹDZIERNIKA. ZNP przygotował poradnik na temat funkcjonowania rady pedagogicznej w czasie pandemii (dostępny na www.znp.edu.pl).
 • 16 PAŹDZIERNIKA. ZNP zaprotestował przeciwko objęciu przez rząd edukacją zdalną lub hybrydową jedynie szkół średnich, bez zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i uczniom pozostałych szkół oraz placówek.
 • 16 PAŹDZIERNIKA. ZNP przesłał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 20 postulatów, których spełnienie jest niezbędne do zapewnienia uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
 • 21 PAŹDZIERNIKA. Podczas spotkania nowego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka ze związkami zawodowymi prezes ZNP przekazał ministrowi 21 postulatów edukacyjnych w sprawie bezpiecznej nauki i pracy oraz wsparcia nauczycieli i uczniów podczas nauki zdalnej lub hybrydowej.
 • 26 PAŹDZIERNIKA. Związek po raz kolejny zwrócił się do premiera o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo wychowanków, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty. ZNP zaapelował także o zaliczenie nauczycieli do grupy specjalnego ryzyka.

Opracował: PIotr Skura -  Głos Nauczycielski 

start
Strona 1 z 19

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.