Kronika wydarzeń

niedziela, 07 listopad 2021 11:32
Napisał

W dniach 5-6 listopada 2021 roku odbyło się pierwsze, po długiej przerwie, szkolenie wyjazdowe dla prezesów ognisk, członków zarządów ognisk oraz zakładowych społecznych inspektorów pracy z gdyńskich placówek oświatowych. W ramach szkolenia odbyły się:

 • Spotkanie z Prezes Okręgu Pomorskiego - Elżbietą Markowską, która omawiała bieżące wydarzenia i pracę Okręgu Pomorskiego,
 • Spotkanie (online) ze Sławomirem Broniarzem, Prezesem ZNP, podczas którego przedyskutowano propozycje zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli i bieżące problemy naszej organizacji,
 • Szkolenia na temat: wypalenia zawodowego (we współpracy z GODN), wizerunku nauczyciela oraz kompetencji rady pedagogicznej, 
 • Podsumowanie działalności Oddziału w latach 2019 - 2021.

W czasie szkolenia wręczono również Złote Odznaki ZNP.

W okresie od stycznia do maja 2021 roku zorganizowaliśmy 2 szkolenia otwarte dla członków i sympatyków naszego Związku: 

 • 24 marca - "Ruch kadrowy" - omówienie czynności wykonywanych w ruchu kadrowym, wskazanie na najważniejsze aspekty rozwiązywania stosunku pracy i jego nawiązywania; warunki nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania; normy ochronne
 • 12 maja - "Awans zawodowy" - prowadzenie Mariusz Rozmus (doradca GODN): zasady awansu zawodowego, praktyczne wskazówki do przygotowania się do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej; przygotowanie dokumentacji. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego. 

Ponadto członkowie naszego Oddziału wzięli udział w szkoleniach organizowanych przez OUPiS filia Gdańsk:

 • Awans zawodowy
 • Ruch kadrowy (2 części)
 • Szkolenie OPZZ „Prawo pracy i prawo związkowe w RDS” 
czwartek, 29 kwiecień 2021 13:53
Napisał

 

W uzasadnieniu wniosku: 

Zmieniające się uwarunkowania techniczne w szkołach oraz obecna sytuacja związana z nauczaniem zdalnym wiążą się z dłuższym niż dotychczas czasem spędzanym przez nauczycieli przed monitorem komputerów. Należy zauważyć, ze nawet warunkach nauczania stacjonarnego nauczyciele spędzają gros czasu pracy (niepodlegającego rejestracji – przygotowanie do zajęć, szkolenia itd.) przed komputerem. Obowiązujące regulacje związane z zapewnieniem pracownikom dopłat do okularów korekcyjnych, znajdujące w obowiązujących przepisach pozwalają na ich zastosowanie wyłącznie wobec nauczycieli, którzy co najmniej 50% swojego czasu pracy spędzają przed monitorem (§8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe). Pamiętać należy, że przepisy jednak zawężają krąg uprawnionych do dofinansowania, wskazując na konieczność wykonania odpowiedniego badania profilaktycznego, co uniemożliwia ich stosowanie wobec wszystkich nauczycieli, szczególnie w obecnej sytuacji (zawieszenie wykonywania badań profilaktycznych) ale również w normalnych warunkach i okolicznościach.
Zdaniem ZNP zasadnym i pilnym byłoby umieszczenie w wykazie świadczeń uprawniających do dofinansowania z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakupu okularów korekcyjnych (na zasadach określonych w art. 72 ust 1 Karty Nauczyciela). Pozwoliłoby to na uproszczenie procedury ubiegania się o dofinansowanie, zmniejszyło obciążenia finansowe dla nauczycieli i przyczyniło się do efektywniejszego wydatkowania środków na pomoc zdrowotną. 
poniedziałek, 26 kwiecień 2021 11:51
Napisał

Rejestracja na szkolenie - TUTAJ

Szkolenie odbędzie się na platformie MS TEAMS. Po weryfikacji zgłoszenia, linki do spotkania będą przekazywane w dniach 10-11 maja. 

 

środa, 10 marzec 2021 18:00
Napisał

piątek, 29 styczeń 2021 10:37
Napisał

Z powodu ograniczeń, wynikających z zagrożenia epidemicznego, organizowane są szkolenia w formie online. W ostatnim kwartale 2020 roku zorganizowane zostały szkolenia na temat:

 • 7.10.2020 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych - prowadzenie Marcin Wiśniewski (blisko 30 uczestników, w tym z innych województw)
 • 10.12.2020 - Pracownicze Plany Kapitałowe (szkolenie prowadzone przez dr Janinę Petelczyc z SGH) - szkolenie dla członków i sympatyków ZNP

Autor grafiki: znp.edu.pl 

Na konto Społecznego Funduszu Strajkowego  wpłynęło 8.791.063,92 zł (najwyższa dobrowolna wpłata wyniosła 108.000 zł, a najniższa 0,01 zł.). Do 2 grudnia (ostatnia zapomoga) wypłacono 17 576 zapomóg najbardziej potrzebującym nauczycielom/kom i pracownikom oświaty niezrzeszonym w związkach zawodowych i uczestniczącym w ogólnopolskim strajku w oświacie.

 Szczegółowe rozliczenie wpłat w wysokości 8.791.063,92 zł:

 •  8.788.080,00 zł – łączna kwota wszystkich wypłaconych zapomóg - każda w wysokości 500 zł (w tym jedna ostatnia w wysokości 580 zł)
 •  2.980,65 zł - koszty bankowe w tym m.in. opłaty za dokonywane przelewy
 • 3,27 zł – kwota pozostała po wypłaceniu wszystkich zapomóg oraz pokryciu kosztów bankowych

Dziękujemy wszystkim osobom dobrej woli, które wsparły finansowo strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty niezrzeszonych w związkach zawodowych, wpłacając pieniądze na konto Funduszu.
Nikt się nie spodziewał, że odzew będzie aż tak szeroki! Dzięki Wam pomoc trafiła aż do 17 576 nauczycieli i pracowników oświaty walczących o wyższą jakość edukacji. To konkretna realna pomoc, ale równie ważne było to, że okazaliście nauczycielom wsparcie w tym trudnym czasie. Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działalność Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”, dzięki którym pojawił się pomysł utworzenia funduszu na rzecz strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty niezrzeszonych w związkach zawodowych!


Dziękujemy za docenienie roli kształcenia, za docenienie ruchów społecznych; za wsparcie, za zaufanie i za czas, który poświęciliście nauczycielom i edukacji! Wasze wsparcie było i wciąż jest bardzo ważne dla nauczycieli i pracowników oświaty. Dziękujemy, że jesteście! 

Za: www.znp.edu.pl 

środa, 04 listopad 2020 19:32
Napisał

W dniu 4 listopada Zarząd Oddziału wydał oświadczenie w sprawie tzw. działań dysyplinujących podejmowanych przez władze, które stały się przedmiotem wcześniejszej krytyki ze strony ZG ZNP - więcej TUTAJ 

Oświadczenie jest reakcją na postępowanie wyjaśniajace wobec jednego z gdyńskich nauczycieli - więcej TUTAJ

 

 


W zwiazku z tą sytuacją Prezydent Miasta Gdyni skierował do gdyńskich nauczycieli i uczniów list (PRZECZYTAJ CAŁY LIST), w którym czytamy między innymi:  

Gdyńska oświata to źródło autentycznej dumy mieszkańców Gdyni. Nasze sukcesy na tym polu zawdzięczamy wyjątkowej kadrze pedagogicznej, ludziom nie tylko wielkiej wiedzy, ale i ogromnego, pozytywnego zaangażowania, z którego od lat czerpie lokalna społeczność.

 Pragniemy zapewnić o naszym wielkim szacunku dla nauczycielek i nauczycieli z Gdyni, jak też o wsparciu, którego Gdynia im zawsze udzielała i będzie udzielać. Dotyczy to również obecnej sytuacji bezprecedensowych nacisków, jakim poddawana jest w Polsce społeczność nauczycielska i akademicka w związku z manifestacjami na ulicach całego kraju.

 Polska Konstytucja, a także liczne akty prawa międzynarodowego, jak np. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy Konwencja o Prawach Dziecka, gwarantują obywatelom, tak nauczycielom, jak i uczniom, prawo do wyrażania własnych poglądów. Co więcej, do aktów tych odwołuje się także ustawa Prawo oświatowe. Poszukiwanie danych o tym, kto uczestniczył w protestach oraz próby wyciągania z takiego udziału jakichkolwiek negatywnych konsekwencji uważamy za bezprawne. W razie potrzeby, Urząd Miasta zapewni wsparcie prawnicze potrzebującym go osobom.

 

środa, 07 październik 2020 09:51
Napisał

Od 7 października rozpoczęliśmy dystrybucję półprzyłbic oraz zasłonek na kamery internetowe dla wszystkich członków gdyńskiego ZNP.  Dodatkowo, prezesi ognisk otrzymają dedykowane im teczki na materiały oraz plakaty i ulotki promocyjne Związku.  

poniedziałek, 28 wrzesień 2020 11:11
Napisał

 

Szkolenie odbędzie się na platformie TEAMS. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają (na dwa dni przed szkoleniem) link do spotkania.

Rejestracja na szkoleniehttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWGRp-DwUW7_a964vsXYC_lRZHpPrlFi1lUA6LXqCpUM01OMTdQTUdMVDdKQ042M08yUlhNWERITC4u

start
Strona 1 z 7

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.