90 lat ZNP w Gdyni

czwartek, 04 październik 2018 20:39
Napisał

3 października 2018 roku w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym odbyła się gala z okazji Jubileuszu 90. lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni. Na uroczystości obecne były władze miasta – z Prezydentem Wojciechem Szczurkiem na czele, Wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński, Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP – Elżbieta Markowska wraz z delegacją Zarządu Okręgu, dyrektorzy gdyńskich szkół oraz licznie przybyli członkowie gdyńskiego Związku.

Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni.

W okolicznościowym wystąpieniu Prezes Oddziału ZNP w Gdyni, Ewa Biernacka, mówiła między innymi:

„90 lat w historii Polski to zaledwie chwila. 90 lat w historii naszego miasta – to prawie cały okres jego istnienia. Niesamowita jest synergia: Miasta i Związku, przenikanie się ludzi, wartości oraz zdarzeń. Banalne stwierdzenie, że miejsce tworzą ludzie urasta dziś do rangi symbolu. Wzajemny wpływ ducha Gdyni i ducha Związku na ludzkie czyny był i jest widoczny każdego dnia. Jest mi tym bardziej miło podziękować za codzienną współpracę: Okręgowi Pomorskiemu ZNP, naszym związkowym przyjaciołom z innych oddziałów, włodarzom miasta oraz dyrektorom gdyńskich placówek oświatowych. Zaś tym wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy tworzyli i tworzą historię naszego Oddziału chciałabym dzisiaj szczególnie podziękować za zaangażowanie w pracę związkową, za wrażliwość i chęć pomocy drugiemu człowiekowi”.

Składając życzenia, Wiceprezes Baszczyński podkreślał jak ważna jest wierność ideałom, które stały u podstaw Związku i towarzyszą nam przez cały okres istnienia ZNP. 

Wiceprezydent Gdyni, odpowiedzialny za edukację, Bartosz Bartoszewicz mówił:

Kiedy niedawno świętowaliśmy 90-lecie Gdyni mówiliśmy, że nasze miasto budowały osoby niezwykle aktywne. Wśród nich byli także nauczyciele. To oni wychowali wiele osób, które kształtowały to miasto. Poziom edukacji, który mamy w Gdyni jest jednym z najwyższych w Polsce. Tych sukcesów nie byłoby bez nauczycieli. Należy się im podziękowanie i uznanie”  

W okolicznościowej prezentacji przedstawiono w skrócie historię ZNP oraz ukazano bogatą działalność gdyńskiego Oddziału na przestrzeni lat – od powstania w roku 1928, kiedy to z inicjatywy Alojzego Mrozińskiego powołano Ognisko Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.

Zgromadzeni na uroczystości goście byli również świadkami wręczenia przez Wiceprezesa ZNP K. Baszczyńskiego i Prezes Okręgu Pomorskiego E. Markowską „Złotych Odznak ZNP” dla wyróżniających się 11 członków Związku oraz „Odznak za 50. letnią przynależność do ZNP” dla trzech członków Sekcji Emerytów i Rencistów.

Złote Odznaki ZNP otrzymały:

Odznaki za 50. letnią Przynależność do ZNP otrzymały:

  

czwartek, 04 październik 2018 20:30
Napisał

Na konkurs wpłynęło 11 prac. W kategorii POEZJA - 8 utworów, w kategorii PROZA - 3 utwory.

Nagrodzono następujące prace:

  • W kategorii POEZJA -  I MIEJSCE: wiersz "Pytanie o ZNP" autorstwa EDYTY SIERACKEJ - ZIĘBY
  • W kategorii POEZJA - II MIEJSCE: wiersz "Miłość miasta i wsi w 1961 roku" autorstwa EDYTY SIERACKIEJ - ZIĘBY
  • W kategorii PROZA - I MIEJSCE: tekst "Moja praca moją pasją" autorstwa BEATY MRÓZ - GAJEWSKIEJ
  • W kategorii PROZA - II MIEJSCE: tekst "Mój "związek" ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego" autorstwa IZABELI MIELCZARCZYK

Nagrody dla Koleżanek zostały wręczone podczas Gali 90. lecia ZNP w Gdyni 3 października 2018 roku.

Jury: Krystyna Rutyńska, Wiesława Krajewska, Natalia Chalimoniuk, Marcin Wiśniewski

czwartek, 04 październik 2018 20:18
Napisał

 

Z okazji jubileuszu 90. lecia ZNP w Gdyni przygotowano:

  • Kalendarium Oddziału (1928 - 2018) - ZOBACZ
  • Prezentację okolicznościową - ZOBACZ
czwartek, 04 październik 2018 20:12
Napisał

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z naszego jubileuszu:

Jubileuszowa galeria

Z kronik Oddziału

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.