Nie dla chaosu w szkole - spór zbiorowy i strajk 2017

8 marca Zarząd Oddziału, realizując uchwałę Zarządu Głównego ZNP, biorąc pod uwagę wyniki referendum strajkowego, w którym większość pracowników gdyńskiej oświaty opowiedziała się ZA zorganizowaniem akcji strajkowej, podjął decyzję o ZORGANIZOWANIU W DNIU 31 MARCA (PIĄTEK) JEDNODNIOWEGO STRAJKU w placówkach, w których ponad 50% biorących udział w referendum opowiedziała się za strajkiem.

 

czwartek, 19 styczeń 2017 16:22
Napisał

Od początku stycznia ogniwa ZNP prowadzą spory zbiorowe z pracodawcami - dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Obecne uregulowania prawne nakazują prowadzenie sporu z bezpośrednim pracodawcą i do niego kierowane są żądania Związku. Niestety w ostatnim czasie kuratorzy oświaty, przekraczając swoje kompetencje, wysyłają pisma (jednakowej treści w całej Polsce!!) do organów prowadzących i dyrektorów, które stawiają znak zapytania w sprawie legalności żądań i sporu zbiorowego ZNP. W związku z tym ZG ZNP wystosował pismo interewencyjne do kuratorów, zaś Prezes ZNP Sławomir Broniarz - list do członków naszej organizacji, w którym czytamy między innymi:

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, działania Związku podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Zapraszamy do lektury pełnej treści listu do członków ZNp oraz interwencji ws. pisma kuratorów.

Treść interwencji - TUTAJ

wtorek, 18 październik 2016 12:34
Napisał

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji.

Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.: demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów; zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych; zaprzepaszczenie wieloletniego dorobu szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy; brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty

W ramach tej akcji Związek zorganizuje m.in.:

- pikietę przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

- Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych, w dniu 19 listopada 2016 r.;
- akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie,
- nadzwyczajne spotkanie prezesów oddziałów (powiatowych) ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami.

Jednocześnie przygotowujemy procedury związane z wejściem w spór zbiorowy w przypadku niespełnienia postulatów ZNP.

poniedziałek, 10 październik 2016 17:52
Napisał

10 października pod Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, podobnie jak pod 15 innymi UW w całym kraju, odbyła się godzinna pikieta ZNP przeciwko zmianom w systemie edukacji. W pikiecie uczestniczyli obok blisko tysiąca członków ZNP z pomorskiego także przedstawiciele organizacji społecznych rodziców oraz osób związanych z oświatą. Głos zabrali posłowie i samorządowcy. Protestowaliśmy przeciwko wprowadzanym pospiesznie zmianom, planom likwidacji gimnazjów i nieprzemyślanym zmianom programowym. 18 października Zarząd Główny ZNP podejmie decyzje co do dalszych form protestu.

PETYCJA ZNP wręczona wojewodom.

piątek, 02 wrzesień 2016 11:02
Napisał

Zapraszamy  na stronę internetową koalicji "Nie dla chaosu w szkole"

http://niedlachaosuwszkole.pl/

Przedstawiamy harmonogram działań Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko projektowanej zmianie ustroju szkolnego przyjęty przez Prezydium ZG ZNP 22 sierpnia br. Wspólnie z rodzicami, organizacjami pozarządowymi i samorządami wypracujemy ramy działania społecznego ruchu przeciwko projektowanym zmianom w ustroju szkolnym.

24 sierpnia w warszawskiej siedzibie ZNP zawiązała się Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”. Tworzą ją organizacje, instytucje, ruchy społeczne, rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży. Wg Koalicji, polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, lecz mądrych i przemyślanych zmian. Przystąpiły do niej następujące organizacje: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji, Stowarzyszenie Rodzice dla Edukacji, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Komitet Obrony Demokracji, Społeczny Monitor Edukacji, Evidence Institute, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Formuła koalicji jest otwarta.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy ustroju szkolnego. Jesteśmy przeciwni zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. Naszym zdaniem nie przedstawiono rzeczywistych przesłanek uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego. Proponowana zmiana to potwierdzenie braku pomysłów na dostosowanie szkoły do obecnych przemian społecznych i wyzwań XXI wieku.

Nadchodzące wydarzenia

20 Wrz 2021
05:00PM - 06:30PM
Szkolenie ZADANIA OPIEKUNA STAŻU

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.