Inicjatywa

Związek Nauczycielstwa Polskiego zbiera podpisy pod obywatelskim projektem zmian w Karcie Nauczyciela, którego celem jest uporządkowanie i wzrost wynagrodzen nauczycieli. 

Dzisiaj nauczycielskie wynagrodzenia rozpoczynają się od stawek na poziomie płacy minimalnej i wielu nauczycieli rezygnuje z pracy z powodu zbyt niskich płac. Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB.

Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby wyższa o ponad 1 tys. zł! 

A oto konkrety. Według projektu ZNP, w 2021 roku kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie o:

 • 1122 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego
 • 956 zł w przypadku nauczyciela mianowanego
 • 842 zł w przypadku stażysty i nauczyciela kontraktowego.

Aby Sejm zajął się obywatelskim projektem należy zebrać minimum 100 tys. podpisów w ciągu trzech miesięcy!

Jeżeli chcesz poprzeć projekt, podpisz się na listach  w:

- jednym z ognisk gdyńskiego ZNP (lista Ognisk - TUTAJ)

- biurze naszego Oddziału

DZIAŁAJ, UDOSTĘPNIAJ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MATERIAŁY INICJATYWY - dostępne TUTAJ

#GodnePłace

#PrestiżNauczycieli

#ObywatelskiProjekt

Cieszyn 09 2021

 

W Gdyni, w dniach 2-5 września 2021 roku, gościli związkowi seniorzy z Ustronia (Oddział ZNP w Cieszynie). Na zaproszenie naszej Sekcji Emerytów i Rencistów,  odwiedzili biuro naszego Oddziału, gdzie wymieniliśmy doświadczenia i wspólnie śpiewaliśmy piosenki  z naszych regionów . Następnie goście z południa Polski, wraz z zarządem gdyńskiej SEiR i Wiceprezes Grażyną Nowicką, zwiedzili Muzeum Emigracji i wykorzystali wspaniałą pogodę na relaks na plaży. Sobota upłynęła na zwiedzaniu Gdańska z przewodnikiem a w niedzielę, na "deser" wyprawy na północ Polski, odwiedzili Sopot. 

Czwartkowe spotkania Sekcji Emerytów i Rencistów wracają. Po niemal rocznej przerwie członkowie Sekcji spotkali się w Hotelu Mercure Gdynia Centrum. Podczas spotkania Prezes Ewa Biernacka wręczyła odznaki za 50.letnią przynależność do ZNP,  przygotowane zostały jubileuszowe upominki oraz dyplomy potwierdzające przyjęcie do Sekcji. Uroczystość ubarwiło wspólne odśpiewanie piosenek związkowych. Kolejne spotkania odbywać się będą w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, w grupach. W spotkaniu wzięło udział blisko 90 członków naszej Sekcji, z którymi przez cały okres epidemii koronawirusa utrzymywaliśmy kontakt. 

Foto: Zofia Kowalczyk

SEIR 09 2021

znp informacja A4 inicjatywa obywatelska 2 700x990

UWAGA! O rozpoczęciu zbiórki podpisów na terenie naszego Oddziału poinformujemy na początku września. 

 

Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim zaleciła wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza tych, którzy mają bezpośredni kontakt z chorymi oraz dla nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że nauczyciele masowo przystąpili do dobrowolnych szczepień uruchomionych dla tej grupy zawodowej w lutym br. w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Jak informował wówczas rząd, do 3 marca br. na szczepienie zarejestrowało się 590 tys. nauczycieli. Wówczas postulowaliśmy, aby do grupy priorytetowej szczepień zostali włączeni także pracownicy administracji i obsługi w szkołach, przedszkolach, poradniach i placówkach.

To na rządzie spoczywa konstytucyjny obowiązek przeciwdziałania pandemii, jak również wprowadzenia rozwiązań zapewniających bezpieczny powrót do szkół i placówek oświatowych we wrześniu oraz zapewniających równy dostęp do edukacji dla wszystkich uczniów i uczennic w czasie przewidywanej IV fali epidemii.

Dotychczas strona rządowa nie przedstawiła kompleksowego programu dotyczącego bezpiecznego funkcjonowania oświaty w nowym roku szkolnym. Czasu na przygotowanie takiego programu jest coraz mniej.

Dlatego oczekujemy od rządu:

 • konkretnych rozwiązań dotyczących całej społeczności oświatowej, a nie tylko jednej grupy zawodowej, bo w szkole i przedszkolu codziennie spotykają się uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy,
 • finansowego wsparcia samorządów w zapewnieniu bezpiecznej nauki i pracy w placówkach oświatowych w czasie IV fali pandemii,
 • dostosowania podstawy programowej do rzeczywistych potrzeb i możliwości uczniów po roku zdalnej nauki (czyli odchudzenia podstawy programowej),
 • poprawy dostępu uczniów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez m.in. obowiązek zatrudnienia psychologa i pedagoga w każdej szkole,
 • wprowadzenia norm prawnych związanych z pracą zdalną nauczycieli,
 • wyposażenia wszystkich placówek w szybki internet i sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia na odległość,
 • przyjęcia rozwiązań prawnych umożliwiających dyrektorowi szkoły podjęcie decyzji o wprowadzeniu systemu edukacji zdalnej lub hybrydowej w zależności od sytuacji w placówce,
 • zapewnienia szkołom, przedszkolom i placówkom oświaty dostępu do sprawnie działającego systemu testów w przypadku pojawienia się ogniska koronawirusa w placówce,
 • prowadzenia stałej i intensywnej kampanii edukacyjnej promującej korzyści wynikające z zaszczepienia się szczególnie w rejonach o niskim wskaźniku wyszczepialności mieszkańców, a także przeciwdziałania dezinformacji ze strony antyszczepionkowców.

Konieczne jest pilne podjęcie kompleksowych działań, które zminimalizują ryzyko wprowadzenia w nowym roku szkolnym kolejnego tzw. lockdownu w oświacie oraz umożliwią szkołom i placówkom prowadzenie edukacji w trybie stacjonarnym w maksymalnie bezpiecznych warunkach.

Źrółdlo: znp.edu.pl 

start
Strona 1 z 49

Nadchodzące wydarzenia

20 Wrz 2021
05:00PM - 06:30PM
Szkolenie ZADANIA OPIEKUNA STAŻU

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.