Szkolenia

wtorek, 12 luty 2019 08:44
Napisał

W okresie od października 2017 do stycznia 2019 roku przedstawiciele Zarządu Oddziału brali udział w szkoleniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej, którego celem było podniesienie świadomości prawnej, doskonalenie umiejętności konsultowania i opiniowania aktów prawa na każdym poziomie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. W projekcie uczestniczyło ponad 60 osób z całego województwa pomorskiego a blisko 200 w całej Polsce. Szkoleniee zostało zzorganizowane przez Federację Inicjatyw Oświatowych we współpracy z ZNP.

piątek, 30 listopad 2018 12:09
Napisane przez

22-23 listopada 2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego ZNP w Warszawie miała miejsce konferencja „Szkolne gry z historią” poświęcona tematyce problemem nauczania historii, konstruowania programów nauczania tego przedmiotu oraz tematyce tzw. polityki historycznej. Konferencja została rozpoczęta przez kolegę prezesa Broniarza oraz dr. Ernsta Hillebranda, dyrektora Fundacji im. Friedricha Eberta. Część merytoryczna zainaugurowana została przez Freda van Leeuwena, wieloletniego sekretarza Międzynarodówki Edukacyjnej, wykładem „25 lekcji o edukacji i demokracji”. Konferencja składała się pięciu części panelowych: „Po co jest historia w szkole? Poszukiwanie modelu nauczania historii.”, „Wspólna historia, która dzieli”, „Wycieczka do muzeum?”, „Nieobecni, wymazani z historii”, „Zabrać historię historykom”.

W „Szkolnych grach z historią” wzięły trzy osoby z okręgu pomorskiego (Renata Knap-Godyń, Szymon Lepper, Joanna Odrowąż – Piramowicz), oto ich wrażenia:

czwartek, 19 kwiecień 2018 15:01
Napisał

13 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne szkolenie z cyklu "ZNP i ... wiesz więcej" pod tytułem  "Emerytury nauczycieli". W biurze gdyńskiego ZNP zgromadziło się prawie 50 uczestników. Szkolenie poprowadziła  ekspertka w dziedzinie nauczycielskich świadczeń ememytalnych p. Gałczyńska. Dziękujemy za udział, pytania i uwagi. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z pomorskim OUPiS

czwartek, 19 kwiecień 2018 14:55
Napisał

28 lutego 2018 roku zainaugurowaliśmy cykl szkoleń pod hasłem "ZNP... i wiesz więcej". Jest to cykl spotkań otwartych dla członków Związku, kórzy nie pełnią funkcji w naszej organizacji oraz dla sympatyków ZNP.

Pierwsze szkolenie poświęciliśmy Karcie Nauczyciela. W spotkaniu, prowadzonym przez Ewę Biernacką i Marcina Wiśniewskiego, wzięło udział ponad 30 nauczycieli. Zebrani zapoznali się z wybranymi zapisami KN (w szczególności poświęconymi odpowiedzialności, nawiązywaniu stosunku pracy, zadań nauczycieli).

poniedziałek, 02 październik 2017 16:59
Napisał

W dniach 29 - 30 września 2017 roku odbyło się kolejne w obecnej kadencji szkolenie wyjazdowe. Po raz kolejny gościliśmy w DW VIS. Tematyka szkoleń była zróżnicowana i obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Panel warsztatowy (Oczekiwania wobec ogniw ZNP, zagrożenia dla ZNP, perspektywy rozwoju)
  2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (szkolenie dla sip)
  3. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli (z Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy)
  4. Regulaminy wewnątrzzwiązkowe
  5. Statuty szkół
  6. Podsumowanie 2,5 roku kadencji

Na szkoleniu gościli: E. Markowska - Prezes Okręgu Pomorskiego; Wiceprezesi ZOP: G. Bereżecka - Prezes Oddziału w Słupsku, R. Stolicka - Prezes Oddziału w Nowej Wsi Lęborskiej; Tomasz Derra - Prezes Oddziału w Kościerzynie, Robert Bal - Prezes Oddziału w Karsinie.

Podczas szkolenia podsumowano także akcję pomocy ofiarom sierpniowej nawałnicy.

W dniach 18 - 20 sierpnia 2016r. w Hotelu Logos w Gdańsku odbyło się doroczne szkolenie Prezesów Oddziałów ZNP z terenu województwa pomorskiego. Podczas szkolenia, w którym uczestniczyli min. kol. Ewa Biernacka, kol. Marcin Wiśniewski, kol. Szymon Lepper (Klub Młodego Nauczyciela) i kol. Krzysztof Konkol (OKR) poruszano kwestie zmian w systemie oświaty, finansowania zadań edukacyjnych, tworzenia centrów usług wspólnych. WIele czasu poświęcono też doskonaleniu umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych z naciskiem na rozwiązywanie konfliktów. W spotkaniu wzięli udział min. Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Pomorski Kurator Oświaty M. Kończyk, Wicemarszałek województwa pomorskiego R. Trawicki, Okręgowy Inspektor Pracy, Prezes RIO w Gdańsku.

 

wtorek, 19 lipiec 2016 17:01
Napisał

W dniach 2-3 października w Jastrzębiej Górze odbyło się szkolenie oddziałowe dla aktywu gdyńskiego ZNP. Przeprowadzono panele o następującej tematyce:

wtorek, 19 lipiec 2016 16:58
Napisał

W dniach 26 – 27 września 2014 r. w Jastrzębiej Górze (ośrodek szkoleniowy JURYSTA) odbyło się szkolenie dla Prezesów i członków zarządów ognisk, zarządów sekcji oddziałowych i społecznych inspektorów pracy (członków ZNP).

wtorek, 19 lipiec 2016 16:53
Napisał

W dniach 13 - 14 kwietnia 2013 roku w Jastrzębiej Górze odbyło się szkolenie wyjazdowe dla Prezesów oraz członków Zarządów Ognisk Oddziału ZNP w Gdyni. Jak co roku w szkoleniu wzięli równiez udział Prezesi Ognisk z Pucka, Sopotu oraz Łęczyc.

Nadchodzące wydarzenia

15 Maj 2019
01:00PM - 03:00PM
Zebranie Prezesów Ognisk

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.