Oceń ten artykuł
(0 głosów)

18

Kwi 2020

Dział: Aktualności
198 razy

Wystąpienie ZNP do Inspekcji Pracy

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o zajęcie stanowiska, czy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych są uprawnieni do wprowadzania regulaminów pracy zdalnej bez uprzedniego przedłożenia tych regulaminów zakładowym organizacjom związkowym w celu uzgodnienia ich treści.

– Na mocy art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pracodawcom przyznano możliwość zlecenia pracownikom pracy zdalnej. W ustawie tej nie przyznano natomiast pracodawcom prawa wydawania regulaminów określających zasady takiej pracy. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego oznacza to, iż w zakresie tym zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu pracy- czytamy w piśmie ZNP do GIP.

W opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego, niewątpliwym jest, iż dyrektorzy szkół i placówek oświatowych nie mogą pomijać zakładowych organizacji związkowych w procesie ustalania regulaminów określających zasady pracy zdalnej.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.