wtorek, 30 październik 2018 21:18

Informacja

Dział: Aktualności

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 42 ust. 2d ustawy Karta Nauczyciela w ramach zajęć i czynności statutowych nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia te powinny być traktowane jako zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. A zatem należy je zaliczyć do obowiązkowego tygodniowego pensum zajęć, albo rozliczać jako godziny ponadwymiarowe.

Pełna treść informacji w załączniku

Nadchodzące wydarzenia

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.