poniedziałek, 28 wrzesień 2020 09:11

Webinarium 7.10.2020 - zaproszenie

 

Szkolenie odbędzie się na platformie TEAMS. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają (na dwa dni przed szkoleniem) link do spotkania.

Rejestracja na szkoleniehttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWGRp-DwUW7_a964vsXYC_lRZHpPrlFi1lUA6LXqCpUM01OMTdQTUdMVDdKQ042M08yUlhNWERITC4u

Dział: Aktualności
piątek, 18 styczeń 2019 11:50

Materiały ze szkolenia ZFŚS w Kościerzynie

W styczniu 2019 roku odbyło się szkolenie poświęcone problematyce Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Oddziału ZNP w Kościerzynie. W załącznikach komplet dokumentów ze szkolenia.

czwartek, 19 kwiecień 2018 15:01

Emerytury nauczycieli

13 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne szkolenie z cyklu "ZNP i ... wiesz więcej" pod tytułem  "Emerytury nauczycieli". W biurze gdyńskiego ZNP zgromadziło się prawie 50 uczestników. Szkolenie poprowadziła  ekspertka w dziedzinie nauczycielskich świadczeń ememytalnych p. Gałczyńska. Dziękujemy za udział, pytania i uwagi. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z pomorskim OUPiS

Zgodnie z przepisem art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) do obowiązków nauczyciela, między innymi należy dążenie do pełni własnego rozwoju. Ponadto zgodnie z przepisem art. 42 ust. 2 pkt 3 przywołanej ustawy do obowiązków nauczyciela w ramach tygodniowego czasu pracy należy między innymi wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Wynika z tego, że obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych. Wiąże się to z koniecznością uczestnictwa przez nauczyciela w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Szkołą lub placówką kieruje jej dyrektor. Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jest on kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.