20 marca 2014 r. w siedzibie GOCP przy ul. 3. Maja odbyło się sprawozdawczo - wyborcze zebranie Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. W czasie zebrania członkowie Sekcji udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, wybrali nową Przewodniczacą, zarząd oraz delegatów. Ustępująca przewodnicząca i zarząd otrzymali brawa i podziękowania za wytężoną pracę w ciągu ostatnich 4 lat.

Przewodniczącą Sekcji w kadencji 2014 - 2018 została wybrana kol. BARBARA ANDRZEJEWSKA.

17 września grupa gdyńskich seniorów z oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Rencistów wzięła udział w XIII Pomorskim Zlocie Seniora ZNP w Słupsku. Po przyjeździe do Słupska w towarzystwie wyznaczonego przez słupską Sekcję opiekuna - p. Janusza, zwiedziliśmy Muzeum Pomorza Środkowego (z fantastyczną i unikatową wystawą dzieł Witkacego), poewangelicki kościół z kryptami oraz zabytkowy młyn.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. wszyscy członkowie ZNP w Gdyni (także wstępujący do ZNP po tej dacie) objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie obsługuje Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa, ubezpieczycielem jest Ergo Hestia.

Aby umożliwić poprawną wypłatę świadczeń należy dostarczyć do Oddziału deklarację o uposażonych (dotyczy wszytskich nowowstępujących do ZNP)

Zgłoś szkodę online

 

Przewodnicząca - MARIA CHUDZIŃSKA,

Członkowie Zarządu:  DANUTA GOLANOWSKA, MARIANNA JARGUT, URSZULA ŁUKASIEWICZ, HANNA MELERSKA, WERONIKA PAROL, ANNA SZPAŃSKA, LIDIA SMOLIŃSKA, DANUTA TORKOWSKA, LEOKADIA WIĘCŁAW, TERESA WIERZBICKA

Do otrzymania zasiłków statutowych uprawniony jest każdy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wypłata zasiłków następuje po przedłożeniu właściwego dokumentu, potwierdzającego następujące zdarzenia:

  •  urodzenie lub przysposobienie dziecka - odpis aktu urodzenia,prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu
  • zgon członka najbliższej rodziny - odpis aktu zgodu
  • zgon członka ZNP - odpis aktu zgonu

Aby otrzymać zasiłek należy wypełnić wniosek

KWOTY ZASIŁKÓW STATUTOWYCH

  • z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka -350 złotych
  • z tytułu zgonu członka ZNP - 300 złotych
  • z tytułu zgonu członka rodziny -250 złotych

Zasiłek statutowy wypłacany jest w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy ustroju szkolnego. Jesteśmy przeciwni zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. Naszym zdaniem nie przedstawiono rzeczywistych przesłanek uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego. Proponowana zmiana to potwierdzenie braku pomysłów na dostosowanie szkoły do obecnych przemian społecznych i wyzwań XXI wieku.

Strona 43 z 43

Nadchodzące wydarzenia

25 Lis 2020
01:00PM - 02:30PM
Zebranie Prezesów Ognisk (online)

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.