Do otrzymania zasiłków statutowych uprawniony jest każdy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wypłata zasiłków następuje po przedłożeniu właściwego dokumentu, potwierdzającego następujące zdarzenia:

  •  urodzenie lub przysposobienie dziecka - odpis aktu urodzenia,prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu
  • zgon członka najbliższej rodziny - odpis aktu zgodu
  • zgon członka ZNP - odpis aktu zgonu

Aby otrzymać zasiłek należy wypełnić wniosek

KWOTY ZASIŁKÓW STATUTOWYCH

  • z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka -350 złotych
  • z tytułu zgonu członka ZNP - 300 złotych
  • z tytułu zgonu członka rodziny -250 złotych

Zasiłek statutowy wypłacany jest w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy ustroju szkolnego. Jesteśmy przeciwni zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. Naszym zdaniem nie przedstawiono rzeczywistych przesłanek uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego. Proponowana zmiana to potwierdzenie braku pomysłów na dostosowanie szkoły do obecnych przemian społecznych i wyzwań XXI wieku.

Strona 44 z 44

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.