Najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia

Koledze

SZYMONOWI LEPPEROWI

Przewodniczącemu Oddziałowego, Okręgowego i Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela

z powodu śmierci

TATY

~~

W imieniu członków ZNP w Gdyni - Zarząd Oddziału

12 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie świąteczne oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Wspaniała, nastrojowa atmosfera towarzyszyła wręczaniu upominków i dyplomów  z okazji kolejnych jublieuszy koleżanek oraz podziękowań za dotychczasową pracę. Spotkanie było okazją do wysłuchania recitalu kolęd w wykonaniu "Gdynianek" pod nowym kierownictwem - pana Sebastiana Ślusarczyka.

W dniach 21 - 23 listopada w Warszawie odbył się 42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Zgromadzeni w teatrze Ateneum w Warszawie delegaci wybrani na konferencjach okręgowych dokonali wyboru władz Związku na kolejną kadencję (2019 - 2024). Prezesem ZNP został ponownie Sławomir Broniarz, Wiceprezesami ZNP: Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik. 

Podczas Zjazdu Wandzie Traczyk - Stawskiej i Fredowi van Leeuwenowi wręczono Złote Odznaki ZNP. (Wanda Traczyk-Stawska, nauczycielka, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Fred van Leeuwen, jeden z założycieli i architektów Międzynarodówki Edukacyjnej, której był sekretarzem generalnym do 2018 r.)

Swoje wystapienie do delegatów miał również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, zaś Prezydent RP przesłał list do uczestników Zjazdu. 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: 

 

Z przyjemnością informujemy, że w końcu października ukonstytuowało się nowe Ognisko naszej organizacji w Przedszkolu nr 59. Prezeską Ogniska została kol. Katarzyna Szulc.

 

Zapraszamy do obejrzenia wykładu prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego wygłoszonego podczas VIII Forum Pomorskiej Edukacji.

 

W dniach 7 i 8 października 2019 roku, w Jastrzębiej Górze, odbyło się szkolenie wyjazdowe dla Prezesów Ognisk i członków zarzadów sekcji oddziałowych. Tematyka omawiana podczas szkolenia obejmowała: 

  • Warsztaty "Co dalej po strajku", na których zastanawiano się nad konkretnymi działaniami, które może podjąć Zwiazek w kontekście kontynuacji protestu oraz jakie będą zadania Prezesa Ogniska;
  • Zadania Prezesa Ogniska i regulaminy wewnątrzzwiązkowe;
  • Zmiany w anwansie zawodowym nauczycieli i ocenie pracy;
  • Zmiany w regulacjach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli;
  • Organizowanie wycieczek szkolnych;
  • Zmiany w nadzorze pedagogicznym;
  • Organizację dalszych działań protestacyjnych.

W czasie szkolenia odbyły się także zebrania zarządów sekcji oddziałowych i oddziałowej komisji rewizyjnej.

Podczas szkolenia gościliśmy Prezes Okregu Pomorskiego kol. Elżbietę Markowską, która odniosła się do materiałów wypracowanych przez grupy warsztatowe oraz przedstawiła bieżące działania ZNP a także wyniki sondażu ws. dalszych form protestu.

Uroczysta kolacja, która odbyła się na zakończenie pierwszego dnia szkolenia była okazją do zainaugurowania 115 lecia ZNP, które będziemy obchodzić w roku 2020. Podczas kolacji, kol. Annie Rohde została wręczona Złota Odznaka ZNP.

2.09.2019 - Miejska inauguracja roku szkolnego (ZSO nr 8) - Prezes E. Biernacka

17.09.2019 - Wręczenie wyróżnień najlepszym maturzystom w Gdyni - Wiceprezes M. Wiśniewski

11.10.2019 - VIII Forum Pomorskiej Edukacji, Nauczyciel Pomorza 2019 - Prezes E. Biernacka, Wiceprezesi: G. Nowicka, M. Wiśniewski

11.10.2019 - Konferencja: "Współczesne wyzwania w zawodzie opiekuna medycznego" (WZSP) - Prezes E. Biernacka

14.10.2019 - Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej - Prezes E. Biernacka, Wiceprezesi: G. Nowicka, M. Wiśniewski

16.10.2019 - Pasowanie na ucznia dzieci z klas pierwszych (ZSP nr 3) - Wiceprezes G. Nowicka

25.10.2019 - Jubiluesz 20. lecia Szkoły Podstawowej nr 48 i uroczystosć nadania imienia - Wiceprezes M. Wiśniewski

11.11.2019 - Miejskie uroczystości z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości - Prezes E. Biernacka, Wiceprezes G. Nowicka

22.11.2019 - Jubileusz 70. lecia V LO w Gdyni - Wiceprezes M. Wiśniewski

22.11.2019 - Jubileusz 35. lecia SOSW nr 2 w Gdyni - Wiceperzes G. Nowicka

28.11.2019 - Wieczór piesni patriotyczznej w SP 23 w Gdyni - Wicepezes G. Nowicka

6.12.2019 - Festyn "Dar Serca" w ZSP nr 5 w Gdyni - Prezes E. Biernacka

16.12.2019 - Koncert Gwiazdkowy "Sekrety Zimowego Wiatru" - MDK Gdynia - Prezes E. Biernacka, Wiceprezesi: G. Nowicka, M. Wiśniewski

17.12.2019 - Miejskie uroczystości z okazji 49. rocznicy wydarzeń Grudnia 1970 - delegacja: Prezes E. Biernacka, Wiceprezes M. Wiśniewski, członek Zarządu I. Zieliński

18.12.2019 - Koncert piosenki świątecznej w  SP nr 16 w Gdyni - Wiceprezes G. Nowicka

19.12.2019 - Uroczystość wręczenia aktów mianowania - Prezes E. Biernacka

10.02.2020 - Obchody  94 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni 

14.02.2020 - "Spotkanie pokoleń w 78. rocznicę powołania Armii Krajowej" - Wiceprezes G. Nowicka

19.02.2020 - Uroczystość wręczenia Stypendiów Miasta Gdyni - Wiceprezes M. Wiśniewski 

6.03.2020 - Konferencja "Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej" organizowana przez SP 34 w Gdyni - członek Zarządu A. Zegarlicka

6.03.2020 - Otwarcie wystawy i wreczenie nagród w XIII Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym organizowanym przez SP 34 w Gdyni - Wiceprezes G. Nowicka 

 

Nadchodzące wydarzenia

25 Lis 2020
01:00PM - 02:30PM
Zebranie Prezesów Ognisk (online)

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.