Najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w trudnych chwilach,

dla koleżanki Grażyny Nowickiej,

z powodu śmierci

MAMY

składają członkowie gdyńskiego ZNP

 

W okresie epidemii koronawirusa nasi związkowi seniorzy zostali pozbawieni możliwości czwartkowych spotkań. Już w pierwszych dniach marca 2020 roku, w trosce o ich zdrowie, odwołane zostały spotkania Sekcji. Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy o najstarszych członkach naszego Związku: 

  • pozostajemy w stałym kontakcie telefonicznym ze wszystkimi członkami Sekcji,
  • wszyscy członkowie Sekcji otrzymali list od Prezes Oddziału oraz Przewodniczącej Sekcji,
  • w liście przekazaliśmy maseczki wielorazowe,
  • na bieżąco przyjmujemy (w trybie uproszczonym) wnioski o zapomogi i zasiłki statutowe.

Decyzją Zarządu Oddziału fundusze przeznaczone na organizację części zaplanowanych wydarzeń związkowych, odwołanych z powodu epidemii koronarwirusa, zostały przeznaczone na zakup płynu dezynfekcyjnego do rąk i maseczek wielorazowych. Maseczki zostały zakupione w gdyńskich zakładach odzieżowych "Wybrzeże"  i będą przekazane członkom ZNP (zarówno czynnym - poprzez prezesów ognisk, jak i emerytowanym - listownie). Natomiast ponad 100 sztuk 5 litrowych pojemników z płynem zostanie przekazanych gdyńskim szkołom i placówkom oświatowym. 

Przypominamy, że sieć komórkowa Plus, we współpracy z ZNP, oferuje abonament telefoniczny w cenie 12,3 zł brutto (zawiera rozmowy bez limitu, SMS, MMS i 1GB transferu danych).Aby zamówić ofertę:

  • wystarczy posiadaćlegitymację ZNP (plastikową)
  • zadzwonić na infolinię tel. 601 108 528.

Można nabyć do 5 numerów telefonicznych i rozdać je rodzicom, dzieciom, wnukom itd.

 

Od końca kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął liczne interwencje zwiazane z funkcjonowaniem szkół i placówek oraz warunkami parcy nauczycieli i parcowników oświaty. Jest to kontynuacja działań podejmowanych wcześniej, związanych głównie z sytuacją epidemiczną. Interwencje dotyczą:

(...) Ponadto zwracamy uwagę, że wsparcie psychologiczno-pedagogiczne jest nieodzowne w dobie zagrożenia epidemicznego, z którym prawdopodobnie będziemy zmagali się również w przyszłym roku szkolnym. Znajdujemy się w niezwykle trudnej rzeczywistości, mogącej implikować sytuacje kryzysowe w wielu rodzinach. Dlatego tym bardziej nie należy dokonywać oszczędności kosztem zdrowia, w tym także zdrowia psychicznego, młodych ludzi. Te oszczędności są pozorne. W przyszłości poniesiemy znacznie wyższy koszt i to nie tylko w wymiarze finansowym.

To od nas – dorosłych, w tym polityków stanowiących prawo, zależy zabezpieczenie na odpowiednim poziomie potrzeb dzieci i młodzieży. Musimy być odpowiedzialni i wrażliwi na te potrzeby. Musimy pamiętać, że szkoła to nie tylko sfera dydaktyki. To również szeroko rozumiana sfera opieki nad uczniem i wychowankiem (...)

  • Zdalnego nauczania w przedszkolach 

Zgłaszamy ministrowi edukacji problem z organizacją zdalnego nauczania w przypadku przedszkoli, w których zajęcia nie zostały zawieszone, ale w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym ofertą edukacyjną zostało objętych jedynie część wychowanków przedszkoli. Wówczas grupa wychowanków przedszkoli, która nie zostanie objęta ofertą edukacyjną w siedzibie przedszkola, nie będzie mogła korzystać z nauczania zdalnego ze względu na brak podstawy normatywnej. W obowiązującym stanie prawnym zajęcia w formie zdalnej mogą być bowiem realizowane jedynie w odniesieniu do przedszkoli zamkniętych, w których zawieszono zajęcia w związku z epidemią, ale nie w odniesieniu do przedszkoli otwartych, których działanie jest zawężone jedynie w odniesieniu do części wychowanków.

Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do MEN o dokonanie nowelizacji obowiązujących przepisów w zakresie kompleksowego dookreślenia zasad organizacji pracy zdalnej w przedszkolach, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli działających częściowo w związku z realizacją zasad wynikających z reżimu sanitarnego.

ZOBACZ JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE ZNP OD POCZĄTKU STANU EPIDEMII

"(...)szukam ostatniej kropelki
na własnym dnie
może ona
przywróci świat słońca."

M. Szymkow

Z ogromnym i niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

MARTY SZYMKOW

pisarki, poetki i fotografika
odznaczonej Srebrym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP oraz
Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury"

wspaniałej przyjaciółki, długoletniej członkini Sekcji Emerytów i Rencistów,
naszej NIEZAPOMINAJKI

~~

Rodzinie naszj zmarłej Koleżanki składamy najszczersze wyrazy współczucia

 

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

MARIOLI SIERŻĘGI

nauczycielki w Zespole Szkół Administracyjno - Ekonomicznych, oddanego pedagoga,

wieloletniej Prezes Ogniska ZNP w tej szkole.

~~

Rodzinie zmarłej Koleżanki składamy najszczersze wyrazy współczucia 

Gdyński Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 

W związku z zapowiedzią przedstawicieli rządu o uruchomieniu zajęć opiekuńczych w żłobkach, przedszkolach i klasach I – III, zwracamy się do pana premiera z pytaniem, w jaki sposób rząd zamierza zapewnić bezpieczeństwo pracownikom tych placówek, ich rodzinom oraz rodzinom i najbliższym dzieci i najmłodszych uczniów, którzy wrócą do szkoły w samym środku trwania epidemii koronawirusa? Co rząd zamierza zrobić, aby nie doszło masowej liczby zakażeń, jak ma to obecnie miejsce w Domach Pomocy Społecznej?

Jak rząd zamierza zapewnić bezpieczeństwo pracownikom 22 tysięcy placówek wychowania przedszkolnego, ponad 14 tys. szkół podstawowych oraz żłobków?

W jakie środki ochrony zostaną wyposażone żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe?

Jakie środki ochrony osobistej otrzymają pracownicy tych placówek?

Jakie zasady bezpieczeństwa zostaną wprowadzone, by zachować w tych placówkach obowiązujące standardy np. dotyczące zachowania 2-metrowej odległości od innych?

Jak w żłobkach, przedszkolach i klasach I – III zorganizować przestrzeganie zasad sanitarnych, które obowiązują w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)?

Jak w żłobkach, przedszkolach i klasach I – III stosować obowiązkowe zasłanianie nosa i ust?

Jakie zasady będą dotyczyły zbiorowego żywienia w żłobkach, przedszkolach i szkołach?

Czy pracownicy żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych będą mieli zapewniony dostęp do szybkich testów?

Obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa w systemie edukacji. To podstawowe zadanie rządu szczególnie w czasie trwającej epidemii. Domagamy się zapewnienia bezpieczeństwa nauczycielom i nauczycielkom wychowania przedszkolnego oraz klas I – III, którzy obawiają się o zdrowie i życie swoje, swoich najbliższych oraz rodzin przedszkolaków i najmłodszych uczniów.

Jako związek zawodowy chcemy szczególnie podkreślić, że nie wyrażamy zgody na narażanie zdrowia i życia ponad 100 tysięcy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 250 tysięcy nauczycieli szkół podstawowych!

Sławomir Broniarz /-/

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich razem z ekspertami i ekspertkami (także ZNP) przygotowało praktyczny poradnik dla nauczycieli i dyrektorów „Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?”. Powstał on, by pomóc nauczycielom i wskazać im praktyczne narzędzia pomocne w przeprowadzeniu lekcji z uczniami.

Poradnik powstał, by pomóc, by wskazać praktyczne narzędzia pomocne w przeprowadzeniu lekcji z uczniami. Eksperci i ekspertki w zakresie edukacji (związani m.in. z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, portalem lekcjewsieci.pl, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Fundacją Przestrzeń dla Edukacji, Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, Fundacją Centrum Cyfrowe, Uniwersytetem Warszawskim) przy wsparciu RPO przygotowali poradnik dla kadry szkolnej, który mamy nadzieję, podpowie jak bezpiecznie prowadzić lekcje online, z jakich narzędzi korzystać, jak rozmawiać z uczniami – “cyfrowymi tubylcami” – o zasadach w wirtualnej klasie. Publikacja zawiera także wskazówki dla dyrektorów, jak wdrożyć systemy zdalnego nauczania w szkole.

POBIERZ PORADNIK

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.