10 kwietnia minister edukacji znowelizował rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowelizacja przewiduje:

  • przesunięcie (na bliżej nieokreślony termin) egzaminów zewnętrznych,
  • uszczegółowienia w powierzaniu stanowiska dyrektora bez konkursu,
  • dostosowanie procesu rekrutacyjnego do warunków epidemii
  • dostosowanie pomocy stypendialnej dla uczniów do warunków epidemii

Ujednoliocona treść rozporządzenia TUTAJ

Dział: Aktualności
niedziela, 22 marzec 2020 13:39

Rozporządzenia MEN

W dniu 20 marca MEN opublikowało dwa rozporządzenia (do pobrania):

Przypominamy, że szkoły pozostają zamknięte do dnia 10 kwietnia.

Więcej o szczególnych rozwiązaniach można przeczytać: 

W Głosie Nauczycielskim 

Na stronie MEN

Dział: Aktualności
piątek, 17 sierpień 2018 16:17

Nowe rozporządzenie ws. awansu nauczycieli

26 lipca zostało podpisane rozporządzenie ws. uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. Publikacja miał miejsce 16 sierpnia. Poniżej można zapoznać się z treścią rozporządzenia. Zwracamy uwagę na:

  • wprowadzenie do dokumentacji załączanej do wniosków sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  • uszczegółowienie zapisów dotyczących wymagań dla nauczycieli ubiegających się o awans,
  • dodatkowe czynności podczas egzaminu na nauczyciela kontraktowego i mianowanego - poza pytaniami członków komisji: zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa oraz wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych
  • dodatkowe czynności podczas egzaminu na nauczyciela dyplomowanego - prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa;

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

Dział: Aktualności

4 czerwca minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie ws. oceny pracy nauczycieli. Przypomnijmy, że wypełnia ono ustawową delegację ze zmienionej w roku 2017 Karty Nauczyciela. Zmiany wejdą w życie 1 września. Według rozporządzenia nauczyciele będą oceniani według wskaźników do kryteriów, różnych na każdym stopniu awansu zawodowego, i opracowanych osobno w każdej szkole/placówce oświatowej. Według ZNP spowoduje to zróżnicowanie oceny i niesie ryzyko braku jej porównywalności. Podpisane rozporządzenie różni się od projektu, który ZNP zaopiniował negatywnie i zostało znacząco złagodzone.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE

Dział: Aktualności
środa, 18 kwiecień 2018 15:06

Ocena pracy nauczycieli - negatywna opinia ZNP

ZNP negatywnie opiniuje projekty rozporządzeń ws. szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz ws. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

TREŚĆ OPINII

Dział: Aktualności

Praca szkoły (placówki feryjnej) w okresie przerw świątecznych budzi od kilku lat kontrowersje. W załączniku do artykułu przedstawiamy informację na temat sposobu organizacji pracy szkoły w tym czasie.

Dział: Baza wiedzy
poniedziałek, 22 sierpień 2016 22:38

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ustawa o pracownikach samorządowych jest podstawowym aktem prawnym regulującym uprawnienia, obowiązki i wynagradzanie tej szerokiej grupy zawodowej. W szkołach do pracowników samorządowych należą np. kierownicy administracyjni, sekretarze, księgowi.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Aplikacja ZNP

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.