Zapisz się do ZNP

wtorek, 19 lipiec 2016 20:11
Napisał

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest posiadającą osobowość prawną organizacją związkową działającą w oparciu o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz Statut ZNP.

Rozpoczęcie działalności związkowej w danej szkole lub placówce oświatowej warunkowane jest utworzeniem w niej ogniska ZNP. Ognisko powstaje na mocy uchwały właściwego miejscowo zarządu oddziału ZNP.

Wniosek w tej sprawie do zarządu oddziału ZNP może złożyć każdy z pracowników szkoły lub placówki oświatowej nie objętej działaniem Związku. Utworzenie ogniska możliwie jest w przypadku, gdy akces do ZNP zadeklaruje co najmniej trzech pracowników zatrudniony w danej szkole lub placówce oświatowej.

PAMIĘTAJ: Możesz wstąpić do ZNP nawet wtedy, gdy nie decydujesz się na powołanie Ogniska lub jesteś jedynym zgłaszającym chęć wstąpienia do Związku

Jeżeli w Twojej placówce działa już organizacja związkowa ZNP (ognisko), wystarczy:

  • Poinformować o zamiarze wstąpienia do ZNP Prezesa Ogniska od którego otrzymasz deklarację członkowską.
  • Możesz też samodzielnie wypełnić DEKLARACJĘ i przekazać ją Prezesowi Ogniska
  • Po wypełnieniu deklaracji należy przekazać do księgowości odcinek - zgodę na pobieranie składek członkowskich (1% wynagrodzenia zasadniczego)

Członkiem ZNP stajesz się po wpłynięciu na konto Zarządu Oddziału składki członkowskiej

Jeżeli w Twojej placówce nie ma organizacji związkowej ZNP (ogniska), należy:

  • Pobrać deklarację członkowską
  • Po jej wypełnieniu dostarczyć do księgowości placówki odcinek - zgodę na pobieranie składek członkowskich (1% wynagrodzenia zasadniczego)
  • Przekazać deklarację do biura Oddziału ZNP w Gdyni - ul. Poznańska 1-3

Członkiem ZNP stajesz się po wpłynięciu na konto Zarządu Oddziału składki członkowskiej

ZAPRASZAMY!

Nadchodzące wydarzenia

20 Wrz 2021
05:00PM - 06:30PM
Szkolenie ZADANIA OPIEKUNA STAŻU

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.