środa, 12 kwiecień 2017 07:24
Napisał
poniedziałek, 03 kwiecień 2017 07:38
Napisał

Na 31 marca 2017 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wyznaczył datę strajku nauczycielek i nauczycieli. Chcemy, abyście wiedzieli, że w tym dniu będziemy z Wami! Wspieramy Wasze dążenia i dziękujemy za wsparcie naszych dotychczasowych działań.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko wspólne działanie rodziców i środowiska nauczycielskiego może doprowadzić do zatrzymania reformy edukacji. Bądźmy więc razem 31 marca i pokażmy wszystkim, że działamy razem. Działajmy razem!

Te słowa zostały skierowane do wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, którzy przystąpią do strajku. Swoje popracie dla naszych działań wyrażają rodzice zrzeszeni w stowarzyszeniach, radach i innych organizacjach społecznych. Nie jesteśmy sami w proteście!

Pełna treść listu w załączniku do artykułu.

6 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura rozmów ws. nowego sposobu finansowania oświaty i modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie, ponieważ np. likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli!

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych (bez „Solidarności”), resortów prowadzących szkoły i korporacji samorządowych.

Przedstawiciel MEN zgłosił między innymi propozycję zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli świetlic i bibliotek. Propozycja ta spotkała się z jednoznaczną, krytyczną reakcją ZNP. Jak zaznaczył przedstawiciel Związku propozycja ta jest sprzeczna z zapowiedziami minister edukacji dotyczącymi uporządkowania spraw nauczycieli specjalistów.

W zakresie nowego modelu finansowania wynagrodzeń MEN zaproponowało między innymi:

  • odejście od tzw. średnich wynagrodzeń,
  • ustawowe określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a także puli środków na dodatek motywacyjny i funkcyjny oraz fundusz nagród – środki te byłyby w dyspozycji samorządu i dyrektorów szkół i placówek,
  • przyznawanie dodatku motywacyjnego z dołu, kwartalnie albo po upływie sześciu miesięcy, lub zastąpienie go innym dodatkiem, np. premią,
  • wypłacanie wynagrodzeń dla nauczycieli z dołu, a nie z góry,
  • zmniejszenie lub likwidację środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i dodatek na zagospodarowanie.

Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie - (ZOBACZ STANOWISKO ZNP)

Zarząd Główny ZNP zdecydował o wyznaczeniu 31 marca dniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty. Jest to konsekwencja zakończonego sporu zbiorowego, który od stycznia prowadzimy z pracodawcami. Przeprowadzone na terenie Gdyni referendum wykazało, że większość głosujących pracowników oświaty opowiada się ZA strajkiem.

Przypominamy, że strajk odbędzie się w placówkach, w których referendum było ważne (50% i więcej uprawnionych wzięło udział) i głosujący opowiedzieli się ZA przeprowadzeniem jednodniowego strajku (50% +1 z głosujacych). Na listę strajkową mogą wpisać się WSZYSCY pracownicy placówek, również niezrzeszeni w ZNP oraz ci, którzy nie brali udziału w referendum.

Bądźmy solidarni, bądźmy razem! Tylko tak możemy okazać nasze niezadowolenie i determinację!

Jeżeli nie godzisz się na pseudopodwyżki dla nauczycieli w roku 2017 (20 - 40 zł BRUTTO!) i brak podwyżek dla pracowników administracji i obsługi,  likwidację wielu miejsc pracy i chaos organizacyjny wynikające z reorganizacji sieci szkolnej, PRZYSTĄP DO STRAJKU!

22 lutego podczas sesji Rady Miasta Gdyni przyjęto projekty uchwał ws. dostosowania sieci gdyńskich szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i dotychczasowych gimnazjów do wdrażanej zmiany ustroju szkolnego. Radni jednogłośnie zaakceptowali propozycje: włączenia Gimnazjum nr 3 do Szkoły Podstawowej nr 40 oraz Gimnazjum nr 2 do SP 26, przekształcenia Gimnazjum nr 1 w XVII Liceum Ogólnokształcące a Gimnazjów nr 4, 10 i 11 w samodzielne szkoły podstawowe. Projekt uchwał trafi teraz do organizacji związkowych i Kuratorium Oświaty celem zaopiniowania.

Przedstawiciele Zarzadu Oddziału byli obecni na posiedzeniu komisji oświaty RM oraz samej sesji, na których procedowano projekty. Po uchwaleniu projektów Zarząd Oddziału przystąpi do ich opiniowania (na mocy upoważnienia OPZZ). Wystąpiliśmy do wszystkich zainteresowanych szkół o przekazanie swoich uwag i ewentualnych zastrzeżeń oraz informacje w sprawie planowanego naboru, o to samo poprosiliśmy wszystkie ogniska działające w tych placówkach. Czekamy na głosy członków ZNP i osób zainteresowanych (do 6 marca br.). 

Projekty uchwał w załącznikach

środa, 15 luty 2017 19:32
Napisał

Informujemy, że struktury terenowe Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymały w początkach stycznia 2017 roku upoważnienie od struktur OPZZ (organizacji reprezentatywnej w myśl przepisów o Radzie Dialogu Społecznego). Upoważnienie jest wystawiane corocznie i uprawnia do opiniowania aktów prawnych w dziedzinie oświaty oraz, zgodnie z nowymi przepisami, projektów organizacji pracy szkół i placówek.

 

środa, 15 luty 2017 17:13
Napisane przez
środa, 15 luty 2017 16:09
Napisał

31 stycznia poznaliśmy pytanie na referendum w sprawie tzw "reformy" edukacji.  ZNP oraz popierające go organizacje, stowarzyszenia i partie polityczne pytają:

Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?
Zapraszamy do współpracy przy zbieraniu podpisów. Poparcie zbieramy w Ogniskach, naszym Oddziale i innych miejscach o których będziemy na bieżąco informować. Można również samodzielnie wydrukować listę, zebrać podpisy i dostarczyć do nas. ZAPRASZAMY!
Pamietajmy: fakt, że "reforma" jest podpisana i wdrażana, nie przesądza o jej wejściu w życie! Razem możemy więcej!
Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy - www.referendum-szkolne.pl
 
Lista dostępna w załącznikach
 

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.