Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela! Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:

 • łączą awans zawodowy z oceną moralności,
 • sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

Nasza Karta to nasze prawa!

Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy – Karta Nauczycielai zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:

 • wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniuze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),
 • obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),
 • dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycielaw szkolnym regulaminie,
 • postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,
 • wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,
 • wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,
 • likwiduje się dodatki socjalne,
 • ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,
 • zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń - nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,
 • planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,
 • zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.

Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:

 • zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
 • niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli
 • likwidacji dodatków socjalnych.

ZNP konsekwentnie domaga się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

środa, 18 październik 2017 10:19
Napisał

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekty rozporządzeń (w załącznikach)  związanych ze zmianą ustawy - Karta Nauczyciela - o zmianach pisaliśmy TUTAJ.

 • Rozporządzenie ws. zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia - zakłada min.udzielanie urlopu przez lekarza medycyny pracy, z którym szkoła ma podpisaną umowę
 • Rozporządzenie ws. wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli specjalistówz uczniami
 • Rozporządzenie ws. oceny pracy nauczycieli - zawiera kryteria jakimi ma kierowac się dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela na kolejnych stopniach awansu zawodowego. Szczegółowe wskaźniki bedzie opracowywał dyrektor

Zobacz też:

List ZG ZNP do A. Zalewskiej

Komunikat po posiedzeniu Prezydium ZG ZNP

piątek, 13 październik 2017 05:43
Napisał
czwartek, 12 październik 2017 19:14
Napisał

Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, ale tym roku będzie to inne święto niż dotychczas: mniej radosne z powodu negatywnych konsekwencji reformy edukacji. Zwłaszcza dla tych, którzy utracili pracę; dla pracujących w niepełnym wymiarze; dla tych, którzy muszą uczyć w kilku szkołach. Pamiętajmy o problemach wywołanych nieprzemyślaną reformą tym bardziej, że to dopiero początek zmian.

14 października życzę wszystkim Kolegom i Koleżankom przede wszystkim wytrwałości, niezależności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawsze przeciwstawiał się próbom obniżenia przez rządzących rangi zawodu nauczyciela oraz pozbawienia nauczycieli autonomii i poczucia bezpieczeństwa w naszym zawodzie.

Dziękuję wszystkim Nauczycielkom i Nauczycielom za zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń, które najczęściej jest czymś więcej niż pracą – jest życiową pasją i powołaniem.

Dziękuję Pracownikom Szkolnej Administracji i Obsługi za pracę na rzecz młodych ludzi i całej szkolnej społeczności.

Dziękuję przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucji, współpracujących ze szkołami i przedszkolami za kształtowanie postaw obywatelskich i wpajanie młodym ludziom ponadczasowych wartości.

Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

środa, 11 październik 2017 10:31
Napisał

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone nagrody, wyróżnienia i Medale Komisji Edukacji Narodowej. Na wniosek ZNP, Medalami KEN w tym roku zostali uhonorowani:

 • Ireneusz Zieliński (Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni)
 • Ilona Dziubek (Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni)
 • Ewa Juszczak (Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni)
 • Zofia Świderska (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni)
 • Dorota Gryń (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni)

Serdecznie gratulujemy!

poniedziałek, 02 październik 2017 16:53
Napisał

 

Informacja ze strony organizatora:

 • Paulina: choruje na białaczkę. Zmaga się z nią już 2 lata. Leczenie po udanym przeszczepie szpiku wciąż trwa, oprócz tego wymagany jest dodatkowy remont domu w którym mieszka sama z mamą. W kwietniu bieżącego roku na raka trzustki zmarł ukochany dziadek Pauliny. Z mamy zdrowiem też nie jest najlepiej.
 • Konrad: otrzymał informację o swojej chorobie w grudniu zeszłego roku. Zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy położony na kościach biodrowej, krzyżowej i guzicznej. Leczenie nowotworu jest bardzo kosztowne - terapia protonowa kosztuje ok. 180 000 zł.
 • W imieniu Pani Dyrektor jak i Samorządu Uczniowskiego II LO w Gdyni zapraszamy wszystkich serdecznie na koncert charytatywny pod patronatem Prezydenta miasta Gdyni, który odbędzie się w Arenie Gdynia 5 października 2017 roku.
 • Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Paulinie i Konradowi.
 • Bilety są już dostępne do nabycia w II LO w Gdyni, restauracji Śródmieście w Gdyni oraz poprzez aplikację Going (link znajduje się na wydarzeniu). Będzie je można również nabyć w dniu koncertu w kasach Areny.

Ludzką rzeczą jest pomagać, razem możemy więcej!!!

Zakończyliśmy akcję pomocy poszkodowanym w sierpniowych nawałnicach mieszkańcom niektórych gmin w naszym województwie. W ramach naszej akcji zorganizowaliśmy:

 • atrakcje dla dzieci z Rytla przebywających w Gdyni 
 • pomoc w postaci artykułów szkolnych, piśmienniczych i biurowych (pomoc zorganizowana przez nauczycieli z SP 26 i SP 21)
 • pomoc (zabawki i materiały szkolne) dla oddziału przedszkolnego w Tuszkowach
 • zestaw mebli kuchennych dla oddziału przedszkolnego w Tuszkowach
 • pomoc dla członków ZNP z dotkniętych nawałnicą oddziałów ZNP

Pomoc koordynował Okreg Pomorski ZNP.

Serdecznie dziękujemy kol. Robertowi Balowi - Prezesowi Oddziału ZNP w Karsinie za pomoc w transporcie i rozdzielanie darów.

Nade wszystko dziękujemy członkom gdyńskiego ZNP za okazane zrozumienie.

 

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy protest wobec prowadzonej przez Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” akcji dezinformacyjnej przeciwko Związkowi Nauczycielstwa Polskiego i jego kierownictwu. Przypomina to metody nagonki prowadzonej wobec ZNP także przez poprzednie rządy.

Szczególnie oburza oświadczenie oświatowej „Solidarności” z dnia 20 września 2017 r.,  stanowiące próbę usprawiedliwienia podejmowanych wspólnie z rządem działań, których celem jest likwidacja uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela. Zarzuty te godzą jednocześnie w dobre imię Związku Nauczycielstwa Polskiego i dezawuują dokonania naszej organizacji.

Przypominamy! To przewodniczący oświatowej „Solidarności”, a nie prezes ZNP, deklarował w publikowanym wywiadzie (link), że za cenę niewielkiego wzrostu wynagrodzeń jego związek jest gotów zgodzić się na likwidację nauczycielskich „przywilejów”. Brak sprostowania wypowiedzi lidera oświatowej „Solidarności” nie pozostawia wątpliwości, co do rzeczywistych intencji i kierunków działań podejmowanych przez ten związek.

Przypominamy! To nie Związek Nauczycielstwa Polskiego grozi nauczycielom, dzieli nauczycieli i manipuluje środowiskiem oświatowym, czy też czyni ustępstwa na rzecz rządzących i nieudolnie negocjuje w sprawach pracowniczych, ponieważ to nie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rząd prowadzi nieoficjalne negocjacje.

Przypominamy! W momencie ogłoszenia w roku 2017 przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku w szkołach i placówkach, to liderzy oświatowej „Solidarności”, wspólnie z większością kuratorów oświaty, informowali o nielegalności tego protestu i grozili jego uczestnikom konsekwencjami. To liderzy „Solidarności” współuczestniczyli w bezprecedensowych atakach wymierzonych w protestujących pracowników oświaty. Nie przyłączyli się do strajku na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie.

Przypominamy! To liderzy oświatowej „Solidarności” obiecywali osłony dla nauczycieli zwalnianych w wyniku wdrożenia od 1 września 2017 r. reformy w oświacie, w tym przywrócenie szczególnych uprawnień emerytalnych dla nauczycieli. Pytamy, gdzie są te osłony i wcześniejsze emerytury? Niestety, nie dość, że ich nie będzie, to przy aktywnym udziale związku zawodowego „Solidarność” próbuje się pozbawić nauczycieli uprawnień, które obecnie posiadają.

Przypominamy! Związek Nauczycielstwa Polskiego zawsze przeciwstawiał się próbom obniżenia przez rządzących rangi zawodu nauczyciela i pozbawienia nauczycieli niezależności i poczucia bezpieczeństwa w zawodzie. Podejmowaliśmy szereg działań o charakterze protestacyjnym w obronie statusu zawodowego i miejsc pracy pracowników oświaty, niezależnie od opcji rządzącej.

Ponownie wzywamy kierownictwo oświatowej „Solidarności” do zaprzestania działań przynoszących szkodę środowisku oświatowemu.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

poniedziałek, 11 wrzesień 2017 09:50
Napisał

Rząd zapowiedział zmiany w zasadach wynagradzania nauczycieli. Obejmowałyby one, między innymi, wprowadzenia tzw. dodatku za wyróżniającą pracę (tzw. 500+ dla nauczycieli). Dodatek ten miałyby obejmować nauczycieli dyplomowanych, którzy po wejściu w życie nowych regulacji otrzymaliby wyróżniajacą ocenę pracy (jednak według nowej skali). Inne propozycje zakładają również: zmianę w sposobie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, zmianę sposobu oceniania pracy nauczycieli, zmianę w strukturze wynagrodzeń.

Jeżeli chcesz się zapoznać z propozycjami regulacji - zobacz dokumenty w załącznikach.

Ponadto:

Pismo ZNP do Premier B. Szydło

Oświatowa "Solidarność" chce likwidacji Karty Nauczyciela

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.