środa, 23 sierpień 2017 17:58
Napisał

Oddział ZNP w Gdyni włącza się w akcję pomocy ofiarom nawałnic, które spustoszyły część naszego województwa w połowie sierpnia. W dniach 21 - 27 sierpnia w Gdyni przebywają dzieci z rejonów dotkniętych kataklizmem. Zarząd Oddziału przeznaczył środki finansowe na pomoc rzeczową dla nich i włączył się do akcji organizowanej przez Akademię Morską i Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Ponadto zostaną przeznaczone fundusze na pomoc rodzinom nauczycieli i innym potrzebującym już na miejscu. Ta akcja koordynowana będzie przez Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP i oddziały terenowe ZNP.

Nie ma demokracji bez demokratycznej szkoły! Nie ma demokracji bez wolnych sądów! W ostatnich dniach dyskusja o przyszłości polskiej szkoły, czyli debata nad wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji odbywała się w Sejmie równolegle z debatami nad przyszłością polskiego sądownictwa. Niestety, zarówno szkoły, jak i sądy padły ofiarą tej samej złej polityki – partia rządząca postanowiła podporządkować je swoim interesom.

Nauczyciele i nauczycielki oraz sędziowie pełnią w społeczeństwie szczególną rolę. Zadaniem nauczycieli i nauczycielek jest edukowanie dzieci i młodzieży w poszanowaniu dla prawa, demokracji i godności ludzkiej. Natomiast sędziowie, orzekając w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, mają stać na straży prawa i kierować się zasadami godności i uczciwości.

Przyszłość polskiego sądownictwa to nadal temat otwarty – wierzę, że uda się obronić niezależność władzy sądowniczej od władzy wykonawczej między innymi dzięki postawie dobrze wykształconych, młodych Polaków i Polek. Tymczasem polityczny wyrok na edukację został już wydany i właśnie na naszych oczach dokonuje się demontaż systemu oświaty, który prowadzi do odebrania nauczycielom ich dotychczasowej autonomii.

20 lipca 2017 roku Sejm, głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości, odrzucił obywatelski wniosek o rozpisanie referendum szkolnego. Ponad 910 tys. podpisów większość sejmowa wyrzuciła do kosza uznając, że jako obywatele popierający referendum w sprawie edukacji, nie mamy prawa do wypowiedzenia się w tej ważnej sprawie.

1 września wejdzie w życie reforma edukacji: nieprzygotowana, chaotyczna, krytykowana przez liczne środowiska oświatowe, akademickie i część rodziców. Najpoważniejszymi zagrożeniami wynikającymi ze zmian, których twarzą stała się Anna Zalewska, jest ideologizacja procesu kształcenia i ograniczenie autonomii nauczycieli. Dlatego jestem przekonany, że my, nauczyciele musimy podjąć obywatelski i zawodowy wysiłek minimalizowania negatywnych skutków reformy edukacji. Mamy uczyć prawdy i wychowywać w duchu uniwersalnych wartości, a nie ideologicznego nacisku. Poszanowanie drugiego człowieka, jego odmienności kulturowej, religijnej, narodowościowej powinny być podstawą wychowania i nauczania. Podobnie jak zachowanie prawdy historycznej, ważniejszej niż wizja polityki historycznej lansowana przez rządzących polityków.

To właśnie nauczyciele mają być tymi, którzy w burzliwych czasach będą dla uczniów gwarantem stabilności, przestrzegania podstawowych zasad życia społecznego i etycznym drogowskazem. Jeśli nie sprostamy tym wyzwaniom, poniesiemy porażkę, tracąc to, co najważniejsze w naszym zawodzie – wiarygodność i autorytet.

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

Warszawa, 27.07.2017

czwartek, 13 lipiec 2017 08:03
Napisał

W związku ze zmianami w systemie oświaty Rada Maista Gdyni, realizując obowiązek ustawowy,  przyjęłą w czerwcu uchwały stwierdzajace przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych i zespołów szkół  w ośmioletnie szkoły podstawowe, niektórych gimnazjów w szkoły podstawowe (Gimnazjum nr 4, 11, 10)  lub liceum (Gimnazjum nr 1), szkół policealnych w szkoły policealne oraz zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia. Tym samym sieć szkół w Gdyni powróciła do tej, sprzed roku 1999, kiedy zakładano gimnazja. Ponadto utworzono kolejne zespoły szkolno-przedszkolne (z Zespołów Szkół nr 10, 13, 14).

Uchwały ws. przekształcenia szkół

Informacja UM ws. zmian w sieci szkół i nowa sieć szkół w Gdyni

poniedziałek, 10 lipiec 2017 10:18
Napisał
czwartek, 22 czerwiec 2017 13:33
Napisał

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Do tej pory koniec roku szkolnego był dniem radosnym, pełnym podsumowań i podziękowań. Teraz jednak politycy zrobili wszystko, aby ten radosny nastrój nam popsuć. 23 czerwca br. spotykamy się, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2016/2017, ale powodów do świętowania nie mamy. Rządzący postanowili, że mijający rok szkolny będzie ostatnim rokiem kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach dotychczasowego systemu. Był to system wypracowany i doskonalony przez kilkanaście lat, który nie tylko sprawdził się, ale przyniósł wymierne efekty edukacyjne. To, co zostało przez lata wypracowane ogromnym wysiłkiem nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty i samorządów terytorialnych, ma zostać teraz zaprzepaszczone.

Ostatnie miesiące to czas upominania się o spokój w polskiej szkole, to przeciwstawianie się pomysłom na dewastację systemu edukacji, to bezustanna walka o zachowanie wysokiej jakości kształcenia. Razem z rodzicami uczniów od 10 miesięcy robimy wszystko, by zatrzymać chaos w oświacie, który pojawi się w związku z nieprzygotowaną reformą edukacji. W tym miejscu, pragnę Wam gorąco podziękować za determinację i wytrwałość w tej sprawie.

Zaczynają się wakacje i to jest dobra wiadomość, choć zdaję sobie sprawę, że dla ponad 31 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty, tracących zatrudnienie lub pracę w dotychczasowym wymiarze z powodu reformy, zaczął się też osobisty i zawodowy dramat.

Wakacje to okres wypoczynku, nabierania sił. Będą one nam niezbędne w nowym roku szkolnym. „Naładujmy akumulatory”, ponieważ od września musimy zrobić wszystko, by deforma edukacji jak najmniej dotknęła nasze dzieci, naszych uczniów i nasze środowisko.

Jestem przekonany, że zakończenie roku szkolnego 2016/2017 głęboko zapadnie w naszej pamięci.

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

sobota, 17 czerwiec 2017 20:49
Napisał

W związku z prowadzonym od 19 czerwca remontem biura Zarządu Oddziału informujemy, że kontakt z nami możliwy jest wyłącznie telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. Przepraszamy za niedogodności.

wtorek, 06 czerwiec 2017 19:57
Napisał

Od 1 września pracę straci co najmniej 6 tys. nauczycieli, a 10 tys. nie będzie miało pełnego etatu!

Ze wstępnych danych ZNP wynika, że nauczycieli, których dotkną negatywne konsekwencje reformy jest ponad 16,6 tysiąca: stracą pracę, zredukują im etat lub nie przedłużą dotychczasowej umowy. Pod koniec maja Związek zbierał dane dotyczące ruchu kadrowego w oświacie. Z niepełnych danych, które spłynęły na razie z 12 województw wynika, że reforma dotknie ponad 16,6 tys. nauczycieli w całym kraju. Najliczniejszą grupę stanowią pedagodzy, których czeka redukcja etatu: to ponad 10 300 tysięcy osób w całym kraju. W tej grupie jest ponad 1170 nauczycieli, którzy otrzymali informację o ograniczeniu etatu poniżej 1/2 wymiaru godzin!

Według informacji zebranych przez Zarząd Oddziału w Gdyni (w wyniku analiz arkuszy organizacyjnych, ankiet dla dyrektorów oraz pism o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy/zmiany warunków pracy) w Gdyni ponad 100 nauczycieli straci pracę zaś kilkudziesięciu dotknie ograniczenie etatu. Zwracamy uwagę, że rok szkolny 2017/2018 będzie stosunkowo "lepszy" od następnych - pojawiają się klasy VII, w systemie pozostają nadal klasy gimnazjalne. Kulminację zwolnień ZNP prognozuje na rok 2019.

Szkoły nie przedłużą umowy z ponad 3,6 tys. nauczycielami zatrudnionymi na czas określony. Do zwolnienia wytypowano ponad 2,6 tysięcy osób, czyli razem ponad 6 tysięcy osób. Najwięcej ograniczeń etatów jest w województwach: małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. W każdym z nich ponad dwa tysiące pracowników pożegna się z dotychczasowymi warunkami zatrudnienia: stracą godziny i zarobki. Zwolnień najwięcej będzie na Mazowszu. Natomiast w Małopolsce najczęściej mamy do czynienia z nieprzedłużaniem umów czasowych.

Zwolnienia i ograniczenia etatu to nie jedyne „kadrowe” konsekwencje reformy Anny Zalewskiej. Nauczyciele odchodzą także z pracy na świadczenie kompensacyjne. W ostatnim czasie lawinowo. Pokazują to statystyki ZUS, z których wynika, że między wrześniem a grudniem 2016 roku liczba nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych wzrosła o blisko 40 proc.!

 

wtorek, 30 maj 2017 12:43
Napisał

W związku ze zbliżającym się okresem egzaminów i postępowań na wyższe stopnie awansu zawodowego nauczycieli, przypominamy że w naszym Oddziale, członkowie ZNP,  mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji ws. awansu, procedur, przygotowania teczki nauczyciela dyplomowanego i sprawozdania z przebiegu stażu.

Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkania - z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Ponadto przypominamy, że przedstawiciele ZNP mogą być, na życzenie nauczyciela, członkami komisji egzaminacyjnej (wpis na wniosku o postępowanie).

wtorek, 30 maj 2017 09:27
Napisał

W dniach 9 i 12 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje tzw. dni otwarte - konsultacje ekspertów i wykłady dla nauczycieli, którzy są zainteresowani sprawami emerytur i świadczeń kompensacyjnych.

W dniu 9 czerwca w Inspektoracie ZUS w Gdyni, w godzinach 8.00 - 14.00 będzie można zasięgnąć porad ekspertów.

Szczegółowy harmonogram w załączniku.

poniedziałek, 29 maj 2017 07:53
Napisał

26 maja na Targu Węglowym w Gdańsku odbyła się manifestacja środowisk wspierających zorganizowanie referendum szkolnego. Poza delegacjami ZNP z całego województwa pomorskiego (w tym takzże z Gdyni) obecni byli sympatycy i przedstawiciele partii politycznych, organizacji kobiecych i społecznych oraz stowarzyszeń rodziców. Tłumnie zebrani pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego wyrazili swoje niezadowolenie z wprowadzanych zmian, zażądali jak najszybszego wprowadzenia dyskusji o referendum szkolnym pod obrady sejmu.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.