sobota, 16 grudzień 2017 09:16
Napisał
sobota, 16 grudzień 2017 08:56
Napisał

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 22 oraz 27-29 grudnia biuro Zarządu Oddziału będzie nieczynne dla interesantów. Za niedogodności przepraszamy.

poniedziałek, 04 grudzień 2017 14:02
Napisał

W ostatnim czasie pojawiają się próby zastępowania pracy nauczycieli w ramach realizacji zajęć wskazanych w treści art. 109 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (tj. zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów) pracą wolontariuszy podejmowaną na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Szczególną formą ww. działań jest wywieranie presji na nauczycieli, aby przydzielone im ww. zajęcia wykonywali w ramach wolontariatu. ZG ZNP publikuje opinię prawną w tym zakresie.

Opinia do pobrania w załącznikach

4 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela to:

 • nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),

 • obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),

 • ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,

 • urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,

 • likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),

 • likwidacja mieszkań służbowych.

 

Wcześniej ZNP apelował do Prezydenta o weto do tej ustawy - Wniosek ZNP

środa, 15 listopad 2017 13:21
Napisał
Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła najnowsze dane z Systemu Informacji Oświatowej. Prezentując je pominęła ważne, ale niewygodne dla siebie, informacje dotyczące zwolnień. Podczas konferencji prasowej szefowa MEN nie odpowiedziała również na pytanie o liczbę zwolnionych nauczycieli. Skupiła się przede wszystkim na informacji, że przybyło ok. 12 tysięcy etatów. Nie wyjaśniła jednak, że miejsc pracy przybyło przede wszystkim w przedszkolach (w których zostały dzieci sześcioletnie, a samorząd ma obowiązek przyjąć do przedszkola wszystkie dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnie).

Minister zaprezentowała ruch kadrowy w oświacie posługując się wartością procentową. Poinformowała, że „odsetek nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy wynosi 0,96 proc.” Te wartości procentowe nie pokazują jednak pełnego obrazu sytuacji, w jakiej nauczyciele znaleźli się po reformie. Jeżeli odniesiemy je do liczby pracujących nauczycieli wg SIOokazuje się, że pracę straciło 6 668 nauczycieli.

To nie koniec ruchu kadrowego w oświacie. Z SIO wynika, że z uprawnień emerytalnych skorzystało 6 564 nauczycieli, natomiast z uprawnień do świadczeń kompensacyjnych - 2 629 nauczycieli (dane MEN wg SIO).

Te dane są zbliżone do dotychczasowych informacji ZNP, które pochodziły z arkuszy organizacyjnych szkół!

Minister edukacji w dalszym ciągu nie przyznaje, że w wyniku reformy edukacji nauczyciele utracili pracę i będą ją tracić w czasie stopniowego likwidowania gimnazjów, czyli do roku 2019.
 
Źródło: www.znp.edu.pl  
poniedziałek, 13 listopad 2017 09:17
Napisał

Z głebokim żalem zawiadamiamy,
że pod długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas

JANINA FILA

wieloletnia członkini chóru "SONATA" przy Oddziale ZNP w Gdyni

~~

Rodzinie zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia

Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni

 

środa, 08 listopad 2017 19:14
Napisał

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

DANUTY KWINTY

Wieloletniej członkini Sekcji Emerytów i Rencistów gdyńskiego ZNP,
czlonka Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów

Zapamiętamy Ją jako osobę wielkiego serca, otwartą na ludzi i świat, zawsze gotową do pomocy innym - w zamian nie oczekującą wdzięczności. Pomimo swojej choroby, była zawsze uśmiechnięta
i patrzyła na świat z optymizmem i ufnością w drugiego człowieka.

Rodzinie naszej zmarłej Koleżanki składamy najszczersze wyrazy współczucia

Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni, Koleżanki i Koledzy z Sekcji

 

 

środa, 08 listopad 2017 09:03
Napisał

27 października 2017 r. Sejm przyjął nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela:

 • nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
 • obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
 • ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach
 • urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, (więcej o tym wkrótce w naszym dziale PRAWO)
 • likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
 • likwidacja mieszkań służbowych.

Większość zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku. Wkrótce kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania i likwidacji kolejnych praw pracowniczych.

 

Nadchodzące wydarzenia

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.