niedziela, 02 czerwiec 2019 18:20
Napisał
 ANKTYWNY LINK DO BADANIA: www.survio.com/survey/d/badanieznp   
wtorek, 28 maj 2019 16:39
Napisał
wtorek, 28 maj 2019 16:34
Napisał

Informujemy, że wnioski o zapomogi członków ZNP będą rozpatrywane w środę 29 maja, zaś wnioski o zapomogi ze Społecznego Funduszu Strajkowego zostaną przekazane do rozpatrzenia do komisji w Warszawie 31 maja (piątek). Zgodnie z regulaminem pomocy ze funduszu społecznego wniosek będzie rozpatrzony w ciągu 15 dni od jego wpłynięcia.  

piątek, 24 maj 2019 18:29
Napisał
 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KOLEGI 

JANA GUZA

Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Związkowca z przekonań i czynów

~~

Z wyrazami współczucia dla rodziny zmarłego

Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni 

 

 

piątek, 10 maj 2019 16:36
Napisał

Osoby nienależące do związku mogą skorzystać ze Społecznego Funduszu Strajkowego. 11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają dobrowolne wpłaty na rzecz protestujących pracowników oświaty. W chwili obecnej na koncie funduszu znajduje się ponad 8 mln zł. Podziału tych środków dokona Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”.

Społeczny Komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które:

 • przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych
 • strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
 • nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
 • znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Publikujemy “Regulamin_Społeczny Fundusz Strajkowy”oraz Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego„. Osoba ubiegająca się o wsparcie złoży go w biurze oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową, w której osoba brała udział w strajku. Oddział w ciągu 10 dni zaopiniuje wniosek i prześle go do komisji powołanej przez Sekretariat ZG ZNP. Podziału środków dokona Społeczny Komitet!

Społeczny fundusz strajkowy można cały czas wspierać dokonując tradycyjnej wpłaty na konto:

13 1240 5934 1111 0010 8960 6877 lub na Facebooku, gdzie trwa zbiórka ogłoszona przez Halinę Bortnowską, filozofkę, publicystkę, wybitną działaczkę na rzecz praw człowieka.

Społeczny Fundusz Strajkowy "Wspieram Nauczycieli" informuje:

Wsparcie dla jednej osoby strajkującej wyniesie 500 zł. Oznacza to, że obecnie wspomóc możemy ok. 16 tys. osób; niewiele - skoro w strajku uczestniczyło nawet 600 tys.

Zdecydowaliśmy, że pomoc obejmuje tylko te osoby, które:

 • przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych (one zapowiadają własną pomoc);
 • strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
 • nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
 • znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Najpóźniej 10 maja opublikujemy wzór "Wniosku o przyznanie pomocy ze społecznego funduszu strajkowego", w którym osoba strajkująca przedstawi m.in. swoją sytuację materialną. Będzie już wówczas wiadomo, czy samorząd wypłacił wynagrodzenie za okres strajku, czy nie.

Przewodniczący komitetu strajkowego placówki zaopiniuje wniosek, a osoba ubiegająca się o wparcie złoży go w oddziale ZNP w swojej dzielnicy/miejscowości. Oddział zweryfikuje podstawowe dane i przyśle wnioski do sekretariatu ZNP w Warszawie. Tutaj zostaną one uporządkowane i przedstawione Społecznemu Komitetowi, który podejmie ostateczne decyzje.
Komitet zapowiada, że rozliczy się z każdego grosza ze zbiórki.

Przypominamy, że ZNP nie jest odpowiedzialny za wypłaty z Funduszu Społecznego i bedzie jedynie wspierał organizacyjnie udzielanie pomocy.

Członkowie ZNP mogą ubiegać się o zapomogę ze środków Zwiazku, według zasad o których wcześniej pisaliśmy. 

  

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do naszego oddziału ZNP lub za naszym pośrednictwem do Zarządu Głównego ZNP. Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:

 1. za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,
 2. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 3. złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.

Zapomogi będą przyznawane od połowy maja na podstawie złożonego wniosku (POBIERZ).

We wniosku należy:

 • uwzględnić i opisać wszystkie dodatkowe (poza samym uczestnictwem w strajku) okoliczności mające bezpośredni wpływ na sytuację materialną (sytuacja rodzinna, samotne wychowywanie dzieci, niepełnosprawność, długotrwała choroba, zdarzenia losowe);
 • poświadczyć otrzymywane wynagrodzenie (średnio za 3 ostatnie miesiące - uwzgledniając maj),
 • poświadczyć wynagrodzenie małżonka (dla bezrobotnych - poświadczyć fakt we właściwym urzędzie pracy) 
 • podać informację o sumie odliczenia wynagrodzenia za okres strajku. 

Wnioski będą rozpatrywane przez Zarząd Oddziału, w kolejności zgłoszenia, w pierwszej kolejności osobom w najtrudniejszej sytuacji materialnej i życiowej, w miarę posiadanych środków.

Wnioski niekompletne (np. nie zawierające informacji o wynagrodzeniu małżonka, o ile jest) nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać u Prezesów Ognisk ZNP, w przypadku braku Ogniska - bezpośrednio do biura Oddziału.  

Wnioski o zapomogę z Zarządu Głównego będą przygotowywane po wyczerpaniu funduszu zapomóg w Oddziale, prosimy nie składać ich indywidulanie ponieważ muszą być potwierdzone przez Oddział. 

UWAGA! Osoby niebędące członkami ZNP będą mogły ubiegać się o zapomogę ze społecznego funduszu strajkowego według odrębnych zasad, o kórych niebawem poinformujemy. 

piątek, 26 kwiecień 2019 19:25
Napisał

 

 

Z głebokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej

Koleżanki

TERESY FABISZEWSKIEJ

Nauczycielki historii w gdyńskich szkołach podstawowych - 19 i 23; wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6; kierowniczki Klubu Nauczycielskiego, wielokrotnej członkimi Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącej komisji socjalnej funduszu socjalnego dla emerytowanych pracowników gdyńskiej oświaty

Odznaczonej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP

~~

Rodzinie zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia

Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni

 

 

 

piątek, 26 kwiecień 2019 10:59
Napisał

25 kwietnia Oddziałowa Konferencja Delegatów zakończyła trwającą od stycznia kampanię sprawozdawczo-wyborczą w Oddziale. Podczas Konferencji dokonano wyborów władz gdyńskiego ZNP.

 • Prezesem Oddziału została, na kolejną kadencję, wybrana kol. EWA BIERNACKA
 • Członkami Zarządu w kadencji 2019-2024 zostali: GRAŻYNA NOWICKA (IX LO), ZENON MARCINOWSKI (IX LO), DARIUSZ FIERKE (CKZiU 1/SPAiO), RENATA TELECKA (SEiR), WIOLETA JÓZEFARA (ZWE 1/SPAiO), EDYTA SIERACKA-ZIĘBA (SEiR), MARCIN WIŚNIEWSKI (SP23), JOANNA RODZIEWICZ (SP12), MONIKA BĄK-GORYSZEWSKA (ZSP3), JOANNA ŻELAZNA (ZSP3), IRENEUSZ ZIELIŃSKI (SP18), SZYMON LEPPER (ZSO 7), IZABELA NIEZGODA (ZSO7), ELŻBIETA ŁYSIKOWSKA (CKZiU3), MONIKA MICHALAK-WIŚNIEWSKA (ZSH-G), MAGDALENA KWIATKOWSKA (P58), AGNIESZKA ZEGARLICKA (SP8)
 • Członkami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano: RENATĘ RESZELEWSKĄ-AMBROZIAK (SP17), JOANNĘ NOWOSIELSKĄ (SP8), MARZENĘ PARADOWSKĄ (SP39), ELŻBIETĘ GAJEWSKĄ (SEiR), GRAŻYNĘ RUMIŃSKĄ (SPAiO)
 • Delegatami na Okręgową Konferencję Delegatów zostali: EWA BIERNACKA, GRAŻYNA NOWICKA, ZENON MARCINOWSKI, MARCIN WIŚNIEWSKI, IRENEUSZ ZIELIŃSKI

Podczas Konferencji przyjęto także kierunki działań Oddziału w nowej kadencji, dyskutowano nad bieżącymi problemami. W obradach wzięli udział, w części sprawozdawczej: Bartosz Bartoszewicz (Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia), Joanna Zielińska (Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni) i Bartłomiej Przybyciel (Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji). Z ramienia Okręgu Pomorskiego  konferencję wizytowała kol. Gabriela Bereżecka (Wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego).

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.