Menu Zamknij

Reprezentacja naszego Oddziału w ciałach statutowych ZNP

Zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w Okręgu Pomorskim ZNP. 8 czerwca Okręgowa Konferencja Delegatów dokonała wyboru władz Okręgu na kolejną kadencję. Dokonano również wyboru członków Zarządu Głównego ZNP z ramienia Okręgu i delegatów na Zjazd ZNP, który dobędzie się w listopadzie. 14 czerwca ukonstytuował się Zarząd Okręgu Pomorskiego – wybrano Sekretariat i Prezydium Zarządu.

W wyniku wyborów w ciałach statutowych Związku zasiada 6 naszych przedstwicieli:

  • Ewa Biernacka – Wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego, delegatka na Zjazd ZNP
  • Marcin Wiśniewski – Sekretarz Zarządu Okręgu, delegat na Zjazd ZNP, okręgowy koordynator społecznej inspekcji pracy
  • Szymon Lepper – członek Prezydium ZOP, członek Zarządu Głównego ZNP
  • Grażyna Nowicka – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów
  • Ireneusz Zieliński – Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
  • Anna Rohde – członkini Okręgowej Komisji Rewizyjnej