środa, 19 styczeń 2022 23:04
Napisał

    

 

poniedziałek, 17 styczeń 2022 11:36
Napisał

 

poniedziałek, 10 styczeń 2022 15:06
Napisał

 

poniedziałek, 10 styczeń 2022 10:33
Napisał

 

poniedziałek, 03 styczeń 2022 13:48
Napisał

Samorządy, organizacje społeczne, ZNP, nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i uczniowie stają razem w obronie szkoły przed Lex Czarnek. 

Ustawa #LexCzarnek, tworząca szkołę zarządzaną przez kuratora, a nie przez samorząd i środowisko szkolne oraz  rodziców, trafia właśnie do sejmowej komisji. Poprzednie dwie próby rozpoczęcia prac nad ustawą się nie powiodły. 

4 stycznia o 15:00  na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Komisji Obrony Narodowej odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmian w prawie oświatowym znanego jako Lex Czarnek. Projekt, który umacnia władzę kuratorów, ogranicza autonomię szkół i odbiera rodzicom, uczniom i wspólnotom lokalnym wpływ na to, co się dzieje w szkołach, może być głosowany w Sejmie jeszcze w tym tygodniu. Przed świętami do konsultacji publicznych trafiła także podstawa programowa z nowego przedmiotu “historia i teraźniejszość”, usuwająca ze szkół ponadpodstawowych kształcenie obywatelskie. Pod koniec grudnia wpłynął również do sejmu projekt, wprowadzający karę więzienia dla dyrektorów do prawa oświatowego (tzw. Lex Wójcik). 

Te wszystkie zmiany oznaczają koniec edukacji, którą z większymi i mniejszymi sukcesami, obywatele i obywatelki Polski budowali po 1989 roku. Szkoła na powrót ma stać się szkołą w służbie partii. Dlatego ponownie, tak jak we wrześniu i w grudniu, mówimy stanowczo – szkoła ma być wolna, NIE partyjna. 

W obradach sejmowych komisji, na zaproszenie posłów i posłanek, wezmą udział przedstawiciele ZNP, rodziców i uczniów oraz samorządów, czyli ci wszyscy, którzy od trzech miesięcy w kampanii Wolna Szkoła ostrzegają przed dramatycznymi dla polskiej edukacji skutkami planowanej przez władze zmiany prawa. Podczas posiedzenia przekażą posłom apel o odrzucenie projektu, skierowany do premiera, posłów i posłanek, pod którym podpisało się 25 tysięcy Polek i Polaków. 

Organizacje społeczne, samorządowcy, związki nauczycielskie – ZNP i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie od kilku miesięcy apelują o wycofanie się rządu z planów centralizacji i upartyjnienia polskiej szkoły.  W ramach kampanii Wolna Szkoła, do której dołączyło ponad 100 organizacji społecznych, a także Ruch Samorządowy TAK dla Polski, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, pokazują konsekwencje projektowanych zmian i zachęcają do przeciwstawienie się ich wprowadzeniu.

Kalendarium działań:

  • 6 grudnia 2021 ZNP przedstawił swoje opinie na wysłuchaniu publicznym w Sejmie zorganizowanym wspólnie przez wszystkie partie opozycyjne.
  • 8 grudnia 2021 odbył się  protest przeciw Lex Czarnek pod Sejmem.
  • 14 grudnia 2021 przedstawiciele Związku wzięli udział w posiedzeniu Komisji Edukacji i Nauki, w czasie którego miało odbyć się pierwsze czytanie ustawy. 
  • 3 stycznia w kilkunastu miastach organizowane są konferencje prasowe władz samorządowych: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie odniosą się do Lex Czarnek i innych planowanych zmian w oświacie, występując wspólnie z przedstawicielami wszystkich sił opozycji demokratycznej, organizacji pozarządowych i związków zawodowych nauczycieli. 
  • 3 stycznia o godz. 16.00 na drzwiach Kuratoriów oraz na bramie MEiN zostaną zawieszone tezy: TRZY TEZY – WOLNA SZKOŁA, WOLNI LUDZIE, WOLNA POLSKA.
  • 4 stycznia o godz. 11.00 w holu głównym budynku Sejmu RP odbędzie się konferencja prasowa, w której swoje stanowisko wobec projektów zmian prawa oświatowego przedstawią reprezentanci samorządów, rodziców i organizacji społecznych i ZNP.
  • tego samego dnia o 15.00 przedstawiciele naszych środowisk wezmą udział w posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej, gdzie odbędzie się pierwsze czytanie projektów zmian prawa oświatowego oraz głosowanie, w wyniku którego komisje przedstawią Sejmowi RP wniosek o: 1) przyjęcie projektu bez poprawek, 2) przyjęcie projektu z określonymi poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu lub 3) odrzucenie projektu.
  • 4 stycznia o 15:00 – w czasie posiedzenia komisji – pod Sejmem RP odbędzie się także demonstracja nauczycieli, uczniów,  rodziców, przedstawicieli środowisk edukacyjnych;
  • Organizatorzy akcji Wolna Szkoła apelują do posłów i posłanek o odrzucenie projektu Lex Czarnek, a do rządu o wycofanie się z powszechnie krytykowanych planów centralizacji i upartyjnienia szkoły.  Zachęcają też wszystkich, którym zależy na dobrej szkole przygotowującej do wyzwań XXI wieku do mobilizowania i przekonywania parlamentarzystów do odrzucenia nowelizacji ustawy. 

niedziela, 19 grudzień 2021 22:46
Napisał

 

wtorek, 14 grudzień 2021 21:37
Napisał

14 grudnia w Sejmie nie doszło do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1812), tzw. "Lex Czarnek".

W związku z tym marszałek Elżbieta Witek wykreśliła punkt dotyczący tej ustawy z porządku obrad. Prawdopodobnie będzie ona procedowana w styczniu 2022 r.

Jest to wynik wspólnych działań parlamentarzystów z klubów opozycyjnych, wielu organizacji obywatelskich oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Liczymy, że w sprawie „lex Czarnek” w Sejmie odbędzie się obywatelskie wysłuchanie publiczne z udziałem przedstawicieli resortu edukacji.

środa, 08 grudzień 2021 20:57
Napisał

7 grudnia 2021 r. odbyło się dwustronne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych (ZNP, Forum, oświatowa „Solidarność”) i Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat propozycji zmian w zakresie pragmatyki zawodowej i wynagrodzenia nauczycieli.

Ministerstwo potrzymało wszystkie wcześniejsze propozycje dotyczące zwiększenia pensum, wprowadzenia 8 godzin dostępności nauczyciela w szkole (tzw. karcianych), likwidacji niektórych dodatków („na start” i uzupełniającego), zmniejszenia środków na fundusz socjalny, a także zmniejszenia wysokości dodatku wiejskiego.

Ministerstwo podtrzymało również propozycję nowej formuły awansu zawodowego oraz nauczycielskich urlopów.

W tej sytuacji ZNP potwierdził swoje stanowisko z czerwca br., w którym odrzucono wszystkie propozycje resortu, uzależniając prowadzenie rozmów o zmianach w nauczycielskiej pragmatyce od zmiany systemu wynagradzania nauczycieli powiązanego ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce i zwiększenia środków budżetowych w subwencji oświatowej.

ZNP przedstawił również propozycję zwiększenia od 1 stycznia 2022 r. o 700 zł kwoty bazowej dla nauczycieli, co oznacza w praktyce zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w Karcie Nauczyciela bez jakiejkolwiek zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

Minister, odnosząc się do tej propozycji, zobowiązał się do przedstawienia jej premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. 

W związku z decyzją Marszałek Sejmu o rozpoczęciu procesu legislacyjnego nad Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą dotyczącą powiązania systemu wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce,  przedstawiciele ZNP zwrócili się do ministra Przemysława Czarnka o jej poparcie wśród posłów Zjednoczonej Prawicy.

 

   
wtorek, 07 grudzień 2021 14:56
Napisał

Propozycje ZNP dot. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. Kwota bazowa 4238 zł, tj. wzrost o 16,5% w stosunku do obecnej (3538 zł):

1) nauczyciel stażysta 100 proc. kwoty bazowej, tj. 4238 zł;

2) nauczyciel kontraktowy 111 proc. kwoty bazowej, tj. 4704 zł;

3) nauczyciel mianowany 144 proc. kwoty bazowej, tj. 6100 zł;

4) nauczyciel dyplomowany 184 proc. kwoty bazowej, tj. 7798 zł.

Stanowisko Komisji Ochrony Pracy Zarządu Głównego ZNP z 22 listopada 2021 r.w sprawie dostępności do testów na Covid-19

Komisja Ochrony Pracy Zarządu Głównego ZNP z coraz większym niepokojem obserwuje zwiększającą się każdego dnia liczbę szkół i przedszkoli, które przechodzą na w pełni zdalną lub hybrydową formę nauczania. Przyczyną jest postępująca zachorowalność na Covid-19, zarówno  uczniów i wychowanków, jak również pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 

Rodzice i pracownicy oświaty chcą być pewni, że miejsce nauki i pracy jest bezpieczne. Przestrzeganie standardów sanitarnych w postaci noszenia maseczek, dezynfekcji i zachowania dystansu to niestety za mało.

Potrzebne jest wprowadzenie szybkich i bezpłatnych testów. Dlatego domagamy się zapewnienia w pilnym trybie dostępności do takich testów.

Stanowisko zostało przesłane do ministra zdrowia.

start
Strona 1 z 12

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.