wtorek, 12 październik 2021 21:24
Napisał

 

niedziela, 10 październik 2021 20:21
Napisał

9 października w okolicach gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie odbyło się 5 nauczycielskich pikiet organizowanych przez ZNP. W jednej z nich uczestniczyła liczna reprezentacja naszego Oddziału. Podczas trwającego 1,5 godziny zgromadzenia wysłuchaliśmy przemówień związkowców, nauczycieli, rodziców i uczniów a także polityków i samorządowców.

 

Pikieta miała na celu zwrócenie uwagi na obecną sytuację w oświacie oraz przedstwienie żądań ZNP związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. Wyrazliliśmy też zdecydowany sprzeciw wobec propozycji ministra Czarnka, które mają zmienić, na niekorzyść, Kartę Nauczyciela. Przedstawiono także petycję w obronie statusu zawodu nauczyciela - ZOBACZ PETYCJĘ

 

Po manifestacji, jej uczestnicy z Okręgu Pomorskiego spotkali się, w siedzibie ZG ZNP,  z Prezesem Sławomirem Broniarzem.

ZNP przygotował opinię o zaproponowanych zmianach w pragmatyce zawodowej nauczycieli. ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁĄ OPINIĄ

 

Proponowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) projekt nowelizacji zawiera rozwiązania skrajnie niekorzystne, negatywnie kształtujące sytuację prawną nauczycieli. 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela Związek Nauczycielstwa Polskiego odbiera jako kolejną „reformę” dewastującą system oświaty i pragmatykę nauczycielską oraz uderzenie w prestiż zawodu nauczyciela.

Wprowadzane zmiany nie mają w żadnym stopniu charakteru projakościowego i stanowią jedynie następną, po likwidacji gimnazjów, próbę zmniejszenia przez obecny rząd kosztów związanych z wynagrodzeniami nauczycieli.

Pierwszym i podstawowym skutkiem rządowego projektu nowelizacji będzie likwidacja dziesiątek tysięcy etatów nauczycielskich, drugim skutkiem będzie zaś drastyczne ograniczanie uprawnień zawodowych tych nauczycieli, którzy utrzymają zatrudnienie w oświacie.

Zwiększanie prestiżu zawodu nauczyciela, który według deklaracji Ministra Edukacji i Nauki ma być celem rządowej nowelizacji Karty Nauczyciela, przejawia się w:

 •          zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy,
 •          faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia,
 •          zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 •          likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia,
 •          likwidacji dodatku uzupełniającego,
 •          likwidacji świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,
 •          likwidacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli na zasadach określonych w pragmatyce nauczycielskiej,
 •          likwidacji świadczenia urlopowego,
 •          zmniejszeniu wysokości dodatku wiejskiego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje do Ministra Edukacji i Nauki z postulatem, aby obecny rząd zaprzestał kolejnych prób „zwiększania prestiżu” zawodu nauczyciela, ponieważ każda tego typu próba kończy się dramatycznym pogorszeniem statusu zawodowego nauczycieli oraz utratą zatrudnienia.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża nadzieję, że celem Ministra Edukacji i Nauki, jak również obecnego rządu, mimo wszystko nie jest takie ukształtowanie statusu pracowniczego nauczycieli, który doprowadzi do rezygnacji nauczycieli z wykonywania tego zawodu i w konsekwencji trudności w znalezieniu nauczycieli na etaty wakujące w szkołach, tak jak to ma miejsce w wielu polskich miastach po zakończeniu ostatniej wielkiej rządowej reformy systemu oświaty, polegającej na likwidacji gimnazjów.

Źródło: znp.edu.pl/opinia-znp-do-propozycji-zmian-mein-w-pragmatyce-zawodowej-nauczycieli/ 

czwartek, 07 październik 2021 14:39
Napisał

      

 

   

piątek, 01 październik 2021 13:46
Napisał

9 października, pod Ministerstwem Edukacji i Nauki, odbędzie się pikieta ZNP i środowisk oświatowych. Tematem przewodnim jest protest przeciwko:

 • degradacji statusu zawodowego nauczycieli,
 • zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli
 • szkodliwym zmianom w edukacji (lexCzarnek)

W pikiecie wezmą również udział członkowie ZNP z gdyńskiego Oddziału.

 9 października Pikieta pod MEiN

wtorek, 28 wrzesień 2021 18:40
Napisał

znp sm post dziesiatka dla nauczycieli 2 700x700

Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni odrzuca propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zostały przedstawione przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas spotkania członków Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty 21 września br.

Prezydium ZG ZNP przyjęło Stanowisko ws. projektowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

 • Rozwiązania zawarte w propozycji resortu edukacji to skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli i reprezentujących ich przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, dający poważny argument do podjęcia działań protestacyjnych.
 • Deklarowana przez ministra Przemysława Czarnka „podwyżka” płac kosztem zwiększenia pensum i odebrania niektórych dodatków oznacza, że nauczyciele sami sfinansują wzrost wynagrodzeń.
 • Mamy dość arogancji i braku szacunku dla zawodu nauczyciela ze strony decydentów oświatowych oraz niezrozumienia potrzeb 600-tysięcznej grupy zawodowej nauczycieli!
wtorek, 21 wrzesień 2021 19:46
Napisał

21 września odbyło się spotkanie strony społecznej (w tym takze ZNP) z MEiN. Podczas spotkania strona rządowa zaproponowała:

 • podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego).
 • nauczyciel tablicowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) zobowiązany będzie do bycia dostępnym w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo
 • rezygnację z rozliczania średniego wynagrodzenia, składania sprawozdań i likwidacja dodatku uzupełniającego
 • zlikwidowanie stopnia stażysty i nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel wchodzący do zawodu będzie przechodził następującą ścieżkę rozwoju: okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela (co najmniej 4 lata pracy), nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany,

 • egzamin na mianowanie: Wprowadzony zostanie wystandaryzowany zewnętrzny egzamin praktyczny i teoretyczny po okresie wprowadzenia do zawodu. Zdanie egzaminu będzie warunkiem otrzymania przez nauczyciela mianowania
 • wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Obecnie pensja zasadnicza nauczyciela stażysty wynosi 2949 zł. Od 1 września 2022 r. wzrośnie o 1061 zł i będzie wynosiła 4 010 zł.

Nauczyciel stażysta ma obecnie 3034 zł wynagrodzenia zasadniczego. Od września 2022 r. wzrośnie ono o 976 zł i będzie wynosiło 4 010 zł.

Nauczyciel mianowany ma obecnie 3445 zł wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 września 2022 r. wzrośnie ono o 1095 zł i będzie wynosiło 4 540 zł.

Nauczyciel dyplomowany ma obecnie 4046 zł wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 września 2022 r. wzrośnie o kwotę 994 zł i będzie wynosiło 5 040 zł.

Wskazany powyżej wzrost będzie finansowany z likwidacji niektórych dodatków, zmiany sposobu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (likwidacja świadczenia urlopowego) oraz włączenia wynagordzenia z godzin ponadywmiarowych do wynagordzenia zasadniczego. 

11

wtorek, 14 wrzesień 2021 21:24
Napisał

Inicjatywa

Związek Nauczycielstwa Polskiego zbiera podpisy pod obywatelskim projektem zmian w Karcie Nauczyciela, którego celem jest uporządkowanie i wzrost wynagrodzen nauczycieli. 

Dzisiaj nauczycielskie wynagrodzenia rozpoczynają się od stawek na poziomie płacy minimalnej i wielu nauczycieli rezygnuje z pracy z powodu zbyt niskich płac. Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB.

Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby wyższa o ponad 1 tys. zł! 

A oto konkrety. Według projektu ZNP, w 2021 roku kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie o:

 • 1122 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego
 • 956 zł w przypadku nauczyciela mianowanego
 • 842 zł w przypadku stażysty i nauczyciela kontraktowego.

Aby Sejm zajął się obywatelskim projektem należy zebrać minimum 100 tys. podpisów w ciągu trzech miesięcy!

Jeżeli chcesz poprzeć projekt, podpisz się na listach  w:

- jednym z ognisk gdyńskiego ZNP (lista Ognisk - TUTAJ)

- biurze naszego Oddziału

DZIAŁAJ, UDOSTĘPNIAJ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MATERIAŁY INICJATYWY - dostępne TUTAJ

#GodnePłace

#PrestiżNauczycieli

#ObywatelskiProjekt

poniedziałek, 13 wrzesień 2021 11:22
Napisał

Cieszyn 09 2021

 

W Gdyni, w dniach 2-5 września 2021 roku, gościli związkowi seniorzy z Ustronia (Oddział ZNP w Cieszynie). Na zaproszenie naszej Sekcji Emerytów i Rencistów,  odwiedzili biuro naszego Oddziału, gdzie wymieniliśmy doświadczenia i wspólnie śpiewaliśmy piosenki  z naszych regionów . Następnie goście z południa Polski, wraz z zarządem gdyńskiej SEiR i Wiceprezes Grażyną Nowicką, zwiedzili Muzeum Emigracji i wykorzystali wspaniałą pogodę na relaks na plaży. Sobota upłynęła na zwiedzaniu Gdańska z przewodnikiem a w niedzielę, na "deser" wyprawy na północ Polski, odwiedzili Sopot. 

start
Strona 1 z 11

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.