środa, 15 luty 2017 19:32
Napisał

Informujemy, że struktury terenowe Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymały w początkach stycznia 2017 roku upoważnienie od struktur OPZZ (organizacji reprezentatywnej w myśl przepisów o Radzie Dialogu Społecznego). Upoważnienie jest wystawiane corocznie i uprawnia do opiniowania aktów prawnych w dziedzinie oświaty oraz, zgodnie z nowymi przepisami, projektów organizacji pracy szkół i placówek.

 

środa, 15 luty 2017 17:13
Napisane przez
środa, 15 luty 2017 16:09
Napisał

31 stycznia poznaliśmy pytanie na referendum w sprawie tzw "reformy" edukacji.  ZNP oraz popierające go organizacje, stowarzyszenia i partie polityczne pytają:

Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?
Zapraszamy do współpracy przy zbieraniu podpisów. Poparcie zbieramy w Ogniskach, naszym Oddziale i innych miejscach o których będziemy na bieżąco informować. Można również samodzielnie wydrukować listę, zebrać podpisy i dostarczyć do nas. ZAPRASZAMY!
Pamietajmy: fakt, że "reforma" jest podpisana i wdrażana, nie przesądza o jej wejściu w życie! Razem możemy więcej!
Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy - www.referendum-szkolne.pl
 
Lista dostępna w załącznikach
 
środa, 01 luty 2017 09:13
Napisał

Z głebokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki - MARII CHUDZIŃSKIEJ.

Była nauczycielką szkół w Kościerzynie, Sopocie i Gdyni, instruktorem tańca i wychowawcą świetlicy. W latach 2010 - 2014 przewodniczyła Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów, była członkiem Zarządu Oddziału gdyńskiego ZNP. Za swoją pracę na rzecz Związku i jego członków została uhonorowana Złotą Odznaką ZNP.

Koleżanka Maria była osobą pogodną, pełną zapału i świetnych pomysłów, zawsze uśmiechnięta i gotowa do pomocy drugiemu człowiekowi. W ostatnich latach, pomimo choroby aktywnie uczestniczyła w pracy Związku. Opuściła nas osoba pełna osobistego ciepła i radości życia - taką zapamiętamy ją na zawsze.

Rodzinie naszej zmarłej Koleżanki składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni, Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Gdyni

czwartek, 19 styczeń 2017 16:22
Napisał

Od początku stycznia ogniwa ZNP prowadzą spory zbiorowe z pracodawcami - dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Obecne uregulowania prawne nakazują prowadzenie sporu z bezpośrednim pracodawcą i do niego kierowane są żądania Związku. Niestety w ostatnim czasie kuratorzy oświaty, przekraczając swoje kompetencje, wysyłają pisma (jednakowej treści w całej Polsce!!) do organów prowadzących i dyrektorów, które stawiają znak zapytania w sprawie legalności żądań i sporu zbiorowego ZNP. W związku z tym ZG ZNP wystosował pismo interewencyjne do kuratorów, zaś Prezes ZNP Sławomir Broniarz - list do członków naszej organizacji, w którym czytamy między innymi:

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, działania Związku podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Zapraszamy do lektury pełnej treści listu do członków ZNp oraz interwencji ws. pisma kuratorów.

Treść interwencji - TUTAJ

4 stycznia Zarząd Oddziału podjął uchwałę o wystąpieniu do pracodawców (dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych) z żądaniami pracowniczymi (zgodnie z uchwałą ZG z dnia 20.12.2016). Tym samym w naszym Oddziale rozpoczął się spór zbiorowy. Spór zbiorowy będzie prowadzony zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i jest podzielony na etapy: rokowania, mediację, referendum strajkowe i w ostateczności strajk.

Ewentualne referendum strajkowe planowane jest w naszym Oddziale na pierwszą połowę lutego.

 

poniedziałek, 02 styczeń 2017 11:10
Napisał
poniedziałek, 02 styczeń 2017 11:08
Napisał
    
wtorek, 20 grudzień 2016 15:52
Napisał
czwartek, 15 grudzień 2016 17:17
Napisał

14 grudnia Sejm przyjął ustawę "Prawo oświatowe" zastepującą dotychczasową ustawę o systemie oświaty oraz ustawę wprowadzajacą przepisy "Prawo oświatowe". ZNP apeluje do Prezydenta o zawetowanie ustaw.

 

start
Strona 1 z 3

Nadchodzące wydarzenia

22 Lut 2017
11:00AM - 02:00PM
Szkolenie SIP
01 Mar 2017
03:00PM - 05:00PM
Zebranie Klubu Młodego Nauczyciela
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.