poniedziałek, 24 kwiecień 2017 16:01
Napisał

20 kwietnia członkowie ogólnopolskiego komitetu referendalnego złożyli w Sejmie ponad 910 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. reformy edukacji. Jednym z najczęściej pojawiających się wokół tego tematu pytań jest: „Dlaczego dopiero teraz?”.

Ogólnokrajowe referendum zainicjowaliśmy, gdy wyczerpały się inne możliwości protestu. Wcześniej organizowano pikiety (15 listopada, 29 listopada, 19 grudnia 2016 r.) i manifestacje (19 listopada 2016 r.), akcje informacyjne oraz spotkania i debaty z nauczycielami, rodzicami i samorządowcami w ramach szerokiej koalicji "NIE dla chaosu w szkole". 

Kiedy poprawki i propozycje ZNP i innych partnerów społecznych nie zostały uwzględnione podczas procedowania nowego prawa oświatowego w Sejmie, ZNP zwróciło się do Prezydenta o zawetowanie lub rozpisanie referendum ws. reformy. 9 stycznia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda – w ostatnim możliwym ustawowo dniu – podjął decyzję o podpisaniu ustawy wprowadzającej reformę edukacji od 1 września. Wówczas zainicjowano obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty.

31 stycznia 2017 r. został powołany piętnastoosobowy Komitet Referendalny. Od 1 lutego zbierane były podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. reformy edukacji.

Zobacz kalenadrium wydarzeń i działania ZNP w związku z reformą.

środa, 19 kwiecień 2017 09:17
Napisał
środa, 12 kwiecień 2017 07:24
Napisał
poniedziałek, 03 kwiecień 2017 07:38
Napisał

Na 31 marca 2017 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wyznaczył datę strajku nauczycielek i nauczycieli. Chcemy, abyście wiedzieli, że w tym dniu będziemy z Wami! Wspieramy Wasze dążenia i dziękujemy za wsparcie naszych dotychczasowych działań.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko wspólne działanie rodziców i środowiska nauczycielskiego może doprowadzić do zatrzymania reformy edukacji. Bądźmy więc razem 31 marca i pokażmy wszystkim, że działamy razem. Działajmy razem!

Te słowa zostały skierowane do wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, którzy przystąpią do strajku. Swoje popracie dla naszych działań wyrażają rodzice zrzeszeni w stowarzyszeniach, radach i innych organizacjach społecznych. Nie jesteśmy sami w proteście!

Pełna treść listu w załączniku do artykułu.

8 marca Zarząd Oddziału, realizując uchwałę Zarządu Głównego ZNP, biorąc pod uwagę wyniki referendum strajkowego, w którym większość pracowników gdyńskiej oświaty opowiedziała się ZA zorganizowaniem akcji strajkowej, podjął decyzję o ZORGANIZOWANIU W DNIU 31 MARCA (PIĄTEK) JEDNODNIOWEGO STRAJKU w placówkach, w których ponad 50% biorących udział w referendum opowiedziała się za strajkiem.

 

6 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura rozmów ws. nowego sposobu finansowania oświaty i modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie, ponieważ np. likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli!

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych (bez „Solidarności”), resortów prowadzących szkoły i korporacji samorządowych.

Przedstawiciel MEN zgłosił między innymi propozycję zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli świetlic i bibliotek. Propozycja ta spotkała się z jednoznaczną, krytyczną reakcją ZNP. Jak zaznaczył przedstawiciel Związku propozycja ta jest sprzeczna z zapowiedziami minister edukacji dotyczącymi uporządkowania spraw nauczycieli specjalistów.

W zakresie nowego modelu finansowania wynagrodzeń MEN zaproponowało między innymi:

  • odejście od tzw. średnich wynagrodzeń,
  • ustawowe określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a także puli środków na dodatek motywacyjny i funkcyjny oraz fundusz nagród – środki te byłyby w dyspozycji samorządu i dyrektorów szkół i placówek,
  • przyznawanie dodatku motywacyjnego z dołu, kwartalnie albo po upływie sześciu miesięcy, lub zastąpienie go innym dodatkiem, np. premią,
  • wypłacanie wynagrodzeń dla nauczycieli z dołu, a nie z góry,
  • zmniejszenie lub likwidację środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i dodatek na zagospodarowanie.

Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie - (ZOBACZ STANOWISKO ZNP)

Zarząd Główny ZNP zdecydował o wyznaczeniu 31 marca dniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty. Jest to konsekwencja zakończonego sporu zbiorowego, który od stycznia prowadzimy z pracodawcami. Przeprowadzone na terenie Gdyni referendum wykazało, że większość głosujących pracowników oświaty opowiada się ZA strajkiem.

Przypominamy, że strajk odbędzie się w placówkach, w których referendum było ważne (50% i więcej uprawnionych wzięło udział) i głosujący opowiedzieli się ZA przeprowadzeniem jednodniowego strajku (50% +1 z głosujacych). Na listę strajkową mogą wpisać się WSZYSCY pracownicy placówek, również niezrzeszeni w ZNP oraz ci, którzy nie brali udziału w referendum.

Bądźmy solidarni, bądźmy razem! Tylko tak możemy okazać nasze niezadowolenie i determinację!

Jeżeli nie godzisz się na pseudopodwyżki dla nauczycieli w roku 2017 (20 - 40 zł BRUTTO!) i brak podwyżek dla pracowników administracji i obsługi,  likwidację wielu miejsc pracy i chaos organizacyjny wynikające z reorganizacji sieci szkolnej, PRZYSTĄP DO STRAJKU!

start
Strona 1 z 3

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.