Menu Zamknij

Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału 2024-2029

 • EWA BIERNACKA – Prezes Oddziału
 • SZYMON LEPPER – Wiceprezes Zarządu Oddziału
 • MARCIN WIŚNIEWSKI – Wiceprezes Zarządu Oddziału
 • MATEUSZ ARCHACKI – Przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela
 • GRAŻYNA NOWICKA – Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów
 • ANDRZEJ CHORAB
 • DARIUSZ FIERKE 
 • MARTA GUZOWSKA
 • WIOLETA JÓZEFARA
 • EWA JUSZCZAK
 • MAGDALENA KWIATKOWSKA
 • MONIKA MICHALAK-WIŚNIEWSKA
 • IZABELA NIEZGODA
 • JOANNA RODZIEWICZ – członkini Prezydium
 • ALEKSANDRA WYSOCKA
 • IRENEUSZ ZIELIŃSKI – członek Prezydium
 • JOANNA ŻELAZNA

KomisjaRewizyjna

 • RENATA RESZELEWSKA-AMBROZIAK – Przewodnicząca
 • AGNIESZKA ARTYCHOWSKA
 • DARIA DERKOWSKA
 • ELŻBIETA GAJEWSKA
 • JOANNA NOWOSIELSKA

Sekretariat Zarządu Oddziału

EWA BIERNACKA

Prezes Oddziału

ebiernacka@znp.edu.pl 

Dyżury – poniedziałki (od 12.00), środy, czwartki i piątki

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy nauczycieli i pracowników oświaty
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Prawa i obowiązki nauczycieli
 • Prawo oświatowe
 • Szkolenia
 • Nadzór nad działalnością SEiR

SZYMON LEPPER

Wiceprezes Zarządu Oddziału

slepper@znp.edu.pl

Dyżury – poniedziałki, środy, piątki

 • Oddziałowy Klub Młodego Nauczyciela
 • Prawa i obowiązki nauczycieli
 • Polityka oświatowa
 • Media społecznościowe
 • Szkolenia

MARCIN WIŚNIEWSKI

Wiceprezes Zarządu Oddziału

mwisniewski@znp.edu.pl

Dyżury – codziennie

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy nauczycieli i pracowników oświaty
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Zapomogi losowe
 • Prawa i obowiązki nauczycieli
 • Prawo oświatowe
 • Społeczna inspekcja pracy (koordynator oddziałowy)
 • Szkolenia
 • Media społecznościowe