czwartek, 20 październik 2016 19:05
Napisał

19.10. podczas oddziałowej uroczystości z okazji Dnia Narodowej  wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej (przyznane na wniosek ZNP) - Beacie Baranowskiej, Beacie Gajewskiej oraz Sabinie Rumińskiej. Najwyższym związkowym wyróżnieniem - "Złotą Odznaką ZNP" udekorowano: Leokadię Więcław, Bogusława Wojno, Weronikę Parol, Danutę Kwintę, Izabelę Biniewicz. Natomiast odznaki  "Za 50. letnią przynależnośc do ZNP" otrzymały: Zofia Kowalczyk, Helena Tokarska, Danuta Golanowska.

Gratulujemy.

Przeczytaj więcej o tej uroczystości.

Związek przekazał minister edukacji Annie Zalewskiej opinię do projektu ustawy Prawo oświatowe, projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. W części pierwszej ZNP przedstawia stanowisko ogólne, czyli postulat NATYCHMIASTOWEGO WYCOFANIA PROJEKTU USTAWY i rozpoczęcia szerokiej debaty dotyczącej rzeczywistych problemów edukacji. W dalszych częściach znajdują się uwagi szczegółowe.

TREŚĆ OPINII

środa, 12 październik 2016 08:40
Napisał

Życzenia DEN 2016

poniedziałek, 10 październik 2016 08:31
Napisał

Nekrolog p.Asia

16 września minister edukacji narodowej zaprezentowała projekty ustaw zmieniających ustrój oświaty w Polsce. Została przygotowana nowa odsłona ustawy o systemie oświaty, napisane od nowa "Prawo oświatowe" oraz ustawa wprowadzająca (zawiera zmiany w licznych ustawach, w tym KN). Obecnie projekty są na etapie konsultacji. Prosimy o kierowanie swoich zastrzeżeń, uwag i sugestii, które zostaną przekazane do władz ZNP. Informacje przyjmujemy do końca września.

PREZENTACJA MEN

PROJEKT USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"

UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"

PROJEKT USTAWY "PRZEPISY WPROWADZAJĄCE"

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskuje o niezwłoczne zajęcie się problemem nieprawidłowego stosowania w wielu szkołach publicznych w całej Polsce, znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela dotyczących zadań i czasu pracy nauczycieli określonych w art. 42 ust. 2.
Przepisy te – z powodu nieprecyzyjnego charakteru – stały się podstawą do nadużywania uprawnień przez organy prowadzące szkoły i dyrektorów szkół w stosunku do nauczycieli, których zobowiązuje się do realizacji określonych zajęć z uczniami we wskazanej przez dyrektora liczbie godzin. Decyzje te dyrektorzy podejmują w oderwaniu od przepisów ustawowych, a także odpowiednich regulacji statutowych, uzurpując sobie prawo do samodzielnego planowania pracy szkoły i naruszając tym samym ustawowe kompetencje innych organów szkoły, w szczególności rady pedagogicznej.

Przedstawiamy harmonogram działań Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko projektowanej zmianie ustroju szkolnego przyjęty przez Prezydium ZG ZNP 22 sierpnia br. Wspólnie z rodzicami, organizacjami pozarządowymi i samorządami wypracujemy ramy działania społecznego ruchu przeciwko projektowanym zmianom w ustroju szkolnym.

24 sierpnia w warszawskiej siedzibie ZNP zawiązała się Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”. Tworzą ją organizacje, instytucje, ruchy społeczne, rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży. Wg Koalicji, polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, lecz mądrych i przemyślanych zmian. Przystąpiły do niej następujące organizacje: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji, Stowarzyszenie Rodzice dla Edukacji, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Komitet Obrony Demokracji, Społeczny Monitor Edukacji, Evidence Institute, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Formuła koalicji jest otwarta.

środa, 24 sierpień 2016 09:33
Napisał

Zapraszamy na doroczne rodzinne grzybobranie. Koszt imprezy - 10 złotych, płatne (wraz ze zgłoszeniem) do 9 września u Prezesów Ognisk. Wyjazd z Gdyni o godzinie 7.00, powrót około 16.00.

W imprezie mogą wziąć udział członkowie i sympatycy naszego Związku.

Zapraszamy!

Strona 19 z 19

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.