środa, 11 październik 2017 10:31
Napisał

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone nagrody, wyróżnienia i Medale Komisji Edukacji Narodowej. Na wniosek ZNP, Medalami KEN w tym roku zostali uhonorowani:

 • Ireneusz Zieliński (Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni)
 • Ilona Dziubek (Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni)
 • Ewa Juszczak (Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni)
 • Zofia Świderska (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni)
 • Dorota Gryń (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni)

Serdecznie gratulujemy!

poniedziałek, 02 październik 2017 16:53
Napisał

 

Informacja ze strony organizatora:

 • Paulina: choruje na białaczkę. Zmaga się z nią już 2 lata. Leczenie po udanym przeszczepie szpiku wciąż trwa, oprócz tego wymagany jest dodatkowy remont domu w którym mieszka sama z mamą. W kwietniu bieżącego roku na raka trzustki zmarł ukochany dziadek Pauliny. Z mamy zdrowiem też nie jest najlepiej.
 • Konrad: otrzymał informację o swojej chorobie w grudniu zeszłego roku. Zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy położony na kościach biodrowej, krzyżowej i guzicznej. Leczenie nowotworu jest bardzo kosztowne - terapia protonowa kosztuje ok. 180 000 zł.
 • W imieniu Pani Dyrektor jak i Samorządu Uczniowskiego II LO w Gdyni zapraszamy wszystkich serdecznie na koncert charytatywny pod patronatem Prezydenta miasta Gdyni, który odbędzie się w Arenie Gdynia 5 października 2017 roku.
 • Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Paulinie i Konradowi.
 • Bilety są już dostępne do nabycia w II LO w Gdyni, restauracji Śródmieście w Gdyni oraz poprzez aplikację Going (link znajduje się na wydarzeniu). Będzie je można również nabyć w dniu koncertu w kasach Areny.

Ludzką rzeczą jest pomagać, razem możemy więcej!!!

Zakończyliśmy akcję pomocy poszkodowanym w sierpniowych nawałnicach mieszkańcom niektórych gmin w naszym województwie. W ramach naszej akcji zorganizowaliśmy:

 • atrakcje dla dzieci z Rytla przebywających w Gdyni 
 • pomoc w postaci artykułów szkolnych, piśmienniczych i biurowych (pomoc zorganizowana przez nauczycieli z SP 26 i SP 21)
 • pomoc (zabawki i materiały szkolne) dla oddziału przedszkolnego w Tuszkowach
 • zestaw mebli kuchennych dla oddziału przedszkolnego w Tuszkowach
 • pomoc dla członków ZNP z dotkniętych nawałnicą oddziałów ZNP

Pomoc koordynował Okreg Pomorski ZNP.

Serdecznie dziękujemy kol. Robertowi Balowi - Prezesowi Oddziału ZNP w Karsinie za pomoc w transporcie i rozdzielanie darów.

Nade wszystko dziękujemy członkom gdyńskiego ZNP za okazane zrozumienie.

 

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy protest wobec prowadzonej przez Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” akcji dezinformacyjnej przeciwko Związkowi Nauczycielstwa Polskiego i jego kierownictwu. Przypomina to metody nagonki prowadzonej wobec ZNP także przez poprzednie rządy.

Szczególnie oburza oświadczenie oświatowej „Solidarności” z dnia 20 września 2017 r.,  stanowiące próbę usprawiedliwienia podejmowanych wspólnie z rządem działań, których celem jest likwidacja uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela. Zarzuty te godzą jednocześnie w dobre imię Związku Nauczycielstwa Polskiego i dezawuują dokonania naszej organizacji.

Przypominamy! To przewodniczący oświatowej „Solidarności”, a nie prezes ZNP, deklarował w publikowanym wywiadzie (link), że za cenę niewielkiego wzrostu wynagrodzeń jego związek jest gotów zgodzić się na likwidację nauczycielskich „przywilejów”. Brak sprostowania wypowiedzi lidera oświatowej „Solidarności” nie pozostawia wątpliwości, co do rzeczywistych intencji i kierunków działań podejmowanych przez ten związek.

Przypominamy! To nie Związek Nauczycielstwa Polskiego grozi nauczycielom, dzieli nauczycieli i manipuluje środowiskiem oświatowym, czy też czyni ustępstwa na rzecz rządzących i nieudolnie negocjuje w sprawach pracowniczych, ponieważ to nie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rząd prowadzi nieoficjalne negocjacje.

Przypominamy! W momencie ogłoszenia w roku 2017 przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku w szkołach i placówkach, to liderzy oświatowej „Solidarności”, wspólnie z większością kuratorów oświaty, informowali o nielegalności tego protestu i grozili jego uczestnikom konsekwencjami. To liderzy „Solidarności” współuczestniczyli w bezprecedensowych atakach wymierzonych w protestujących pracowników oświaty. Nie przyłączyli się do strajku na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie.

Przypominamy! To liderzy oświatowej „Solidarności” obiecywali osłony dla nauczycieli zwalnianych w wyniku wdrożenia od 1 września 2017 r. reformy w oświacie, w tym przywrócenie szczególnych uprawnień emerytalnych dla nauczycieli. Pytamy, gdzie są te osłony i wcześniejsze emerytury? Niestety, nie dość, że ich nie będzie, to przy aktywnym udziale związku zawodowego „Solidarność” próbuje się pozbawić nauczycieli uprawnień, które obecnie posiadają.

Przypominamy! Związek Nauczycielstwa Polskiego zawsze przeciwstawiał się próbom obniżenia przez rządzących rangi zawodu nauczyciela i pozbawienia nauczycieli niezależności i poczucia bezpieczeństwa w zawodzie. Podejmowaliśmy szereg działań o charakterze protestacyjnym w obronie statusu zawodowego i miejsc pracy pracowników oświaty, niezależnie od opcji rządzącej.

Ponownie wzywamy kierownictwo oświatowej „Solidarności” do zaprzestania działań przynoszących szkodę środowisku oświatowemu.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

poniedziałek, 11 wrzesień 2017 09:50
Napisał

Rząd zapowiedział zmiany w zasadach wynagradzania nauczycieli. Obejmowałyby one, między innymi, wprowadzenia tzw. dodatku za wyróżniającą pracę (tzw. 500+ dla nauczycieli). Dodatek ten miałyby obejmować nauczycieli dyplomowanych, którzy po wejściu w życie nowych regulacji otrzymaliby wyróżniajacą ocenę pracy (jednak według nowej skali). Inne propozycje zakładają również: zmianę w sposobie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, zmianę sposobu oceniania pracy nauczycieli, zmianę w strukturze wynagrodzeń.

Jeżeli chcesz się zapoznać z propozycjami regulacji - zobacz dokumenty w załącznikach.

Ponadto:

Pismo ZNP do Premier B. Szydło

Oświatowa "Solidarność" chce likwidacji Karty Nauczyciela

poniedziałek, 28 sierpień 2017 10:14
Napisał
poniedziałek, 28 sierpień 2017 10:08
Napisał
środa, 23 sierpień 2017 17:58
Napisał

Oddział ZNP w Gdyni włącza się w akcję pomocy ofiarom nawałnic, które spustoszyły część naszego województwa w połowie sierpnia. W dniach 21 - 27 sierpnia w Gdyni przebywają dzieci z rejonów dotkniętych kataklizmem. Zarząd Oddziału przeznaczył środki finansowe na pomoc rzeczową dla nich i włączył się do akcji organizowanej przez Akademię Morską i Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Ponadto zostaną przeznaczone fundusze na pomoc rodzinom nauczycieli i innym potrzebującym już na miejscu. Ta akcja koordynowana będzie przez Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP i oddziały terenowe ZNP.

Nie ma demokracji bez demokratycznej szkoły! Nie ma demokracji bez wolnych sądów! W ostatnich dniach dyskusja o przyszłości polskiej szkoły, czyli debata nad wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji odbywała się w Sejmie równolegle z debatami nad przyszłością polskiego sądownictwa. Niestety, zarówno szkoły, jak i sądy padły ofiarą tej samej złej polityki – partia rządząca postanowiła podporządkować je swoim interesom.

Nauczyciele i nauczycielki oraz sędziowie pełnią w społeczeństwie szczególną rolę. Zadaniem nauczycieli i nauczycielek jest edukowanie dzieci i młodzieży w poszanowaniu dla prawa, demokracji i godności ludzkiej. Natomiast sędziowie, orzekając w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, mają stać na straży prawa i kierować się zasadami godności i uczciwości.

Przyszłość polskiego sądownictwa to nadal temat otwarty – wierzę, że uda się obronić niezależność władzy sądowniczej od władzy wykonawczej między innymi dzięki postawie dobrze wykształconych, młodych Polaków i Polek. Tymczasem polityczny wyrok na edukację został już wydany i właśnie na naszych oczach dokonuje się demontaż systemu oświaty, który prowadzi do odebrania nauczycielom ich dotychczasowej autonomii.

20 lipca 2017 roku Sejm, głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości, odrzucił obywatelski wniosek o rozpisanie referendum szkolnego. Ponad 910 tys. podpisów większość sejmowa wyrzuciła do kosza uznając, że jako obywatele popierający referendum w sprawie edukacji, nie mamy prawa do wypowiedzenia się w tej ważnej sprawie.

1 września wejdzie w życie reforma edukacji: nieprzygotowana, chaotyczna, krytykowana przez liczne środowiska oświatowe, akademickie i część rodziców. Najpoważniejszymi zagrożeniami wynikającymi ze zmian, których twarzą stała się Anna Zalewska, jest ideologizacja procesu kształcenia i ograniczenie autonomii nauczycieli. Dlatego jestem przekonany, że my, nauczyciele musimy podjąć obywatelski i zawodowy wysiłek minimalizowania negatywnych skutków reformy edukacji. Mamy uczyć prawdy i wychowywać w duchu uniwersalnych wartości, a nie ideologicznego nacisku. Poszanowanie drugiego człowieka, jego odmienności kulturowej, religijnej, narodowościowej powinny być podstawą wychowania i nauczania. Podobnie jak zachowanie prawdy historycznej, ważniejszej niż wizja polityki historycznej lansowana przez rządzących polityków.

To właśnie nauczyciele mają być tymi, którzy w burzliwych czasach będą dla uczniów gwarantem stabilności, przestrzegania podstawowych zasad życia społecznego i etycznym drogowskazem. Jeśli nie sprostamy tym wyzwaniom, poniesiemy porażkę, tracąc to, co najważniejsze w naszym zawodzie – wiarygodność i autorytet.

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

Warszawa, 27.07.2017

Nadchodzące wydarzenia

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.