sobota, 01 wrzesień 2018 09:53
Napisał

OPZZ, kórego członkiem jest ZNP, podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnokrajowej manifestacji pod hasłem: „Polska Potrzebuje Wyższych Płac!”

W proteście udział wezmą pracownicy wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Przedstawiciele górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług publicznych, budownictwa i przemysłu drzewnego, transportu, handlu, usług, kultury i sztuki. Głównymi postulatami, które bezpośrednio dotyczą wszystkich pracowników wszystkich branż będą:

 • WZROST WYNAGRODZEŃ – POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC
 • DIALOG SPOŁECZNY – MERYTORYCZNA DWUSTRONNA I TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA OD ZAKŁADU PRACY PO POZIOM KRAJOWY W RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO
 • DOBREJ JAKOŚCI MIEJSCA PRACY - BEZ UMÓW ŚMIECIOWYCH
 • PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNICZYCH I ZWIĄZKOWYCH
 • EMERYTURY UZALEŻNIONE OD STAŻU PRACY I EMERYTURY POMOSTOWE – WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZENIA PO PRZEPRACOWANIU 35 LAT PRZEZ KOBIETĘ I 40 LAT PRZEZ MĘŻCZYZNĘ BEZ WZGLĘDU NA WIEK A TAKŻE PRZYWRÓCENIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

Wyjazdy organizowane sa przez struktury OPZZ i ZNP. Zaparszamy do udziału w manifestacji - zapisy w biurze Zarządu Oddziału do dnia 7 września. Wyjazd do Warszawy w sobotę 22 września we wczesnych gdozinach porannych, powrót około godziny 22.00.

TEN PROTEST DOTYCZY TAKŻE NAS, PRACOWNIKÓW OŚWIATY - BĄDŹMY RAZEM 22 WRZEŚNIA!

piątek, 31 sierpień 2018 12:28
Napisał

Najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia

Koleżance

BEACIE FABER

Prezes Ogniska w Szkole Podstawowej nr 23

z powodu śmierci

MĘŻA

~~

W imieniu członków ZNP w Gdyni - Zarząd Oddziału

wtorek, 28 sierpień 2018 07:34
Napisał
poniedziałek, 27 sierpień 2018 14:31
Napisał

27 sierpnia w Urzędzie Miasta Gdyni podpisano protokół dodatkowy do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla  gdyńskich pracowników niepedagogicznych. W imieniu ZNP protokół zawierajacy ustalenia, o których informowaliśmy, podpisała Prezes Oddziału Ewa Biernacka.

Chcemy, aby te osoby, które są zatrudnione w różnych placówkach, miały bardzo zbliżone wynagrodzenie, jeżeli wykonują podobną pracę. Dokument wprowadza przepisy, które obejmą ponad dwa tysiące osób. 8 milionów złotych, to kwota, która zostanie wydatkowana na realizację regulacji płacowych. Nowe zasady dotyczą tych osób, które również w znacznym stopniu wpływają na poziom edukacji. Nie tylko dyrektorzy i nauczyciele, ale właśnie pracownicy obsługi i administracji, którzy na wstępie witają uczniów, mają bezpośredni wpływ na poziom nauczania – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. (cyt. za: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nowe-porozumienie-w-sprawie-oswiaty,527309)

To duża zmiana dla pracowników administracji i obsługi w gdyńskiej edukacji. Są to regulacje dostosowane do dzisiejszych ustaw o pracownikach samorządowych regulujące zakres obowiązków, stanowiska, a co za tym idzie również wynagrodzenia pracowników. Mam nadzieję, że efekt naszej rocznej pracy przyniesie dużo satysfakcji i oczekiwanych zmian dla tych pracowników – mówi Ewa Biernacka, prezes gdyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.(cyt. za: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nowe-porozumienie-w-sprawie-oswiaty,527309)


Zmiany wprowadzone przez Układ Zbiorowy będą obowiązywać od 1 września br.

Zestawienie zmian:

 • dostosowanie nazewnictwa stanowisk i zawodów do określonych ustawą o pracownikach samorządowych i rozporządzeniem o ich wynagradzaniu,
 • dostosowanie grup zaszeregowania do obowiązujących przepisów,
 • zmiany w zakresie przyznawania dodatków specjalnych,
 • zmiany w zakresie awansowania pracowników,
 • zmiany o charakterze porządkującym i redakcyjnym.

Ponadto informujemy, że podczas negocjacji strona związkowa podnosiła również kwestie: etatyzacji niektórych stanowisk, wprowadzenia nagród Prezydenta dla pracowników niepedagogicznych, organizacji szkoleń dla tej grupy zawodowej oraz uporządkowania zakresów obowiązków i ich zgodność z przepisami prawa.

piątek, 17 sierpień 2018 14:17
Napisał

26 lipca zostało podpisane rozporządzenie ws. uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. Publikacja miał miejsce 16 sierpnia. Poniżej można zapoznać się z treścią rozporządzenia. Zwracamy uwagę na:

 • wprowadzenie do dokumentacji załączanej do wniosków sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • uszczegółowienie zapisów dotyczących wymagań dla nauczycieli ubiegających się o awans,
 • dodatkowe czynności podczas egzaminu na nauczyciela kontraktowego i mianowanego - poza pytaniami członków komisji: zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa oraz wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych
 • dodatkowe czynności podczas egzaminu na nauczyciela dyplomowanego - prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa;

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

czwartek, 16 sierpień 2018 18:16
Napisał
czwartek, 16 sierpień 2018 18:06
Napisał

Niejednokrotnie, głównie przy okazji zmian na niekorzyść pracowników oświaty, spotykamy się z pytaniami: "co w tej sprawie zrobił Zwiazek?". Poniżej można zapoznać się z informacją na temat działań ZNP w sprawie nowej oceny pracy nauczycieli. Jednocześnie pamiętajmy - Związek tworzą jego członkowie - aby działania naszej organizacji były skuteczne, muszą zaangażować się w nie jak największe rzesze jego członków.

DZIAŁANIA ZNP

środa, 18 lipiec 2018 09:31
Napisał

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Koleżanki

RENATY TOMASZEWSKIEJ

pasjonatki zawodu, nauczycielki i wychowawczyni pokoleń młodzieży, członkini Związku - odznaczonej Złotą Odznaką ZNP, wieloletniej dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni
 

Rodzinie Koleżanki składamy najszczersze wyrazy współczucia

~~

W imieniu członków ZNP w Gdyni - Zarząd Oddziału

 

czwartek, 28 czerwiec 2018 09:26
Napisał

27 czerwca Rada Miasta Gdyni przyjęła projekt uchwały ws. wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych (tzw. "specjalistów"). Wymiar ten został określony na 22 godziny. Warto podkreślić, że jest to maksymalny wymiar określony nowelizacją art 42. Karty Nauczyciela.

Informujemy, że uchwała otrzymała NEGATYWNĄ opinię naszej organizacji. W swoich uwagach wskazaliśmy, że specjaliści zatrudnieni na tych samych stanowiskach w poradniach psychologiczno-pedagogicznych mają pensum ustalone na poziomie 20 godzin (wynika to z ustawy Karta Nauczyciela).

Ponadto wnioskowaliśmy o całkowite zniesienie godzin dydaktycznych dla dyrektorów szkół z uwagi na liczne obowiązki organizacyjne oraz konstrukcję rozporządzenia o ocenie pracy nauczycieli, z którego wynika że dyrektor prowadzący zajęcia dydaktyczne będzie oceniany podwójnie (jako dyrektor i jako nauczyciel).

Z opinią można zapoznać się tutaj.

czwartek, 21 czerwiec 2018 16:32
Napisał

Nadchodzące wydarzenia

15 Maj 2019
01:00PM - 03:00PM
Zebranie Prezesów Ognisk

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.