Społeczny Fundusz Strajkowy "Wspieram Nauczycieli" informuje:

Wsparcie dla jednej osoby strajkującej wyniesie 500 zł. Oznacza to, że obecnie wspomóc możemy ok. 16 tys. osób; niewiele - skoro w strajku uczestniczyło nawet 600 tys.

Zdecydowaliśmy, że pomoc obejmuje tylko te osoby, które:

 • przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych (one zapowiadają własną pomoc);
 • strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
 • nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
 • znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Najpóźniej 10 maja opublikujemy wzór "Wniosku o przyznanie pomocy ze społecznego funduszu strajkowego", w którym osoba strajkująca przedstawi m.in. swoją sytuację materialną. Będzie już wówczas wiadomo, czy samorząd wypłacił wynagrodzenie za okres strajku, czy nie.

Przewodniczący komitetu strajkowego placówki zaopiniuje wniosek, a osoba ubiegająca się o wparcie złoży go w oddziale ZNP w swojej dzielnicy/miejscowości. Oddział zweryfikuje podstawowe dane i przyśle wnioski do sekretariatu ZNP w Warszawie. Tutaj zostaną one uporządkowane i przedstawione Społecznemu Komitetowi, który podejmie ostateczne decyzje.
Komitet zapowiada, że rozliczy się z każdego grosza ze zbiórki.

Przypominamy, że ZNP nie jest odpowiedzialny za wypłaty z Funduszu Społecznego i bedzie jedynie wspierał organizacyjnie udzielanie pomocy.

Członkowie ZNP mogą ubiegać się o zapomogę ze środków Zwiazku, według zasad o których wcześniej pisaliśmy. 

  

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do naszego oddziału ZNP lub za naszym pośrednictwem do Zarządu Głównego ZNP. Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:

 1. za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,
 2. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 3. złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.

Zapomogi będą przyznawane od połowy maja na podstawie złożonego wniosku (POBIERZ).

We wniosku należy:

 • uwzględnić i opisać wszystkie dodatkowe (poza samym uczestnictwem w strajku) okoliczności mające bezpośredni wpływ na sytuację materialną (sytuacja rodzinna, samotne wychowywanie dzieci, niepełnosprawność, długotrwała choroba, zdarzenia losowe);
 • poświadczyć otrzymywane wynagrodzenie (średnio za 3 ostatnie miesiące - uwzgledniając maj),
 • poświadczyć wynagrodzenie małżonka (dla bezrobotnych - poświadczyć fakt we właściwym urzędzie pracy) 
 • podać informację o sumie odliczenia wynagrodzenia za okres strajku. 

Wnioski będą rozpatrywane przez Zarząd Oddziału, w kolejności zgłoszenia, w pierwszej kolejności osobom w najtrudniejszej sytuacji materialnej i życiowej, w miarę posiadanych środków.

Wnioski niekompletne (np. nie zawierające informacji o wynagrodzeniu małżonka, o ile jest) nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać u Prezesów Ognisk ZNP, w przypadku braku Ogniska - bezpośrednio do biura Oddziału.  

Wnioski o zapomogę z Zarządu Głównego będą przygotowywane po wyczerpaniu funduszu zapomóg w Oddziale, prosimy nie składać ich indywidulanie ponieważ muszą być potwierdzone przez Oddział. 

UWAGA! Osoby niebędące członkami ZNP będą mogły ubiegać się o zapomogę ze społecznego funduszu strajkowego według odrębnych zasad, o kórych niebawem poinformujemy. 

piątek, 26 kwiecień 2019 19:25
Napisał

 

 

Z głebokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej

Koleżanki

TERESY FABISZEWSKIEJ

Nauczycielki historii w gdyńskich szkołach podstawowych - 19 i 23; wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6; kierowniczki Klubu Nauczycielskiego, wielokrotnej członkimi Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącej komisji socjalnej funduszu socjalnego dla emerytowanych pracowników gdyńskiej oświaty

Odznaczonej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP

~~

Rodzinie zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia

Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni

 

 

 

piątek, 26 kwiecień 2019 10:59
Napisał

25 kwietnia Oddziałowa Konferencja Delegatów zakończyła trwającą od stycznia kampanię sprawozdawczo-wyborczą w Oddziale. Podczas Konferencji dokonano wyborów władz gdyńskiego ZNP.

 • Prezesem Oddziału została, na kolejną kadencję, wybrana kol. EWA BIERNACKA
 • Członkami Zarządu w kadencji 2019-2024 zostali: GRAŻYNA NOWICKA (IX LO), ZENON MARCINOWSKI (IX LO), DARIUSZ FIERKE (CKZiU 1/SPAiO), RENATA TELECKA (SEiR), WIOLETA JÓZEFARA (ZWE 1/SPAiO), EDYTA SIERACKA-ZIĘBA (SEiR), MARCIN WIŚNIEWSKI (SP23), JOANNA RODZIEWICZ (SP12), MONIKA BĄK-GORYSZEWSKA (ZSP3), JOANNA ŻELAZNA (ZSP3), IRENEUSZ ZIELIŃSKI (SP18), SZYMON LEPPER (ZSO 7), IZABELA NIEZGODA (ZSO7), ELŻBIETA ŁYSIKOWSKA (CKZiU3), MONIKA MICHALAK-WIŚNIEWSKA (ZSH-G), MAGDALENA KWIATKOWSKA (P58), AGNIESZKA ZEGARLICKA (SP8)
 • Członkami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano: RENATĘ RESZELEWSKĄ-AMBROZIAK (SP17), JOANNĘ NOWOSIELSKĄ (SP8), MARZENĘ PARADOWSKĄ (SP39), ELŻBIETĘ GAJEWSKĄ (SEiR), GRAŻYNĘ RUMIŃSKĄ (SPAiO)
 • Delegatami na Okręgową Konferencję Delegatów zostali: EWA BIERNACKA, GRAŻYNA NOWICKA, ZENON MARCINOWSKI, MARCIN WIŚNIEWSKI, IRENEUSZ ZIELIŃSKI

Podczas Konferencji przyjęto także kierunki działań Oddziału w nowej kadencji, dyskutowano nad bieżącymi problemami. W obradach wzięli udział, w części sprawozdawczej: Bartosz Bartoszewicz (Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia), Joanna Zielińska (Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni) i Bartłomiej Przybyciel (Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji). Z ramienia Okręgu Pomorskiego  konferencję wizytowała kol. Gabriela Bereżecka (Wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego).

czwartek, 25 kwiecień 2019 17:39
Napisał

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem Sławomira Broniarza w związku z zawieszeniem akcji strajkowej.

OŚWIADCZENIE DOSTĘPNE JEST TUTAJ

 

czwartek, 25 kwiecień 2019 17:35
Napisał

Informujemy, że w związku z decyzją Prezydium ZG ZNP i w konsekwencji uchwałą Zarządu Oddziału ZNP w Gdyni, strajk zostaje zawieszony od soboty 27 kwietnia 2019 roku.

Pozostajemy nadal w proteście - flagi związkowe nadal bedą wywieszone, plakaty obecne w placówkach a strajkowe przypinki na piersiach protestujących!

Chcemy Państwu serdecznie podziękować za Waszą postawę i wytrwałość oraz wiarę w sukces. Strajkującynauczyciele i pracownicy oświaty - jesteście bohaterami, staliście nieugięci pomimo olbrzymiej fali nienawiści i złości, jednak wspierani przez liczne grono rodziców, uczniów i autorytetów moralnych. Nasz protest trwa, strajk jest zawieszony, ale zwycięstwo moralne – nie mniej ważne – jest po naszej stronie. Niech dzięki temu strajkowi zmieni się nasze postrzeganie zawodu, który wykonujemy, niech będzie to asumpt do rozważań nad naszą pracą i sposobem jej wykonywania w przyszłości, po strajku. Byliśmy razem, jesteśmy razem i bądźmy razem! Chcemy wysłuchać Waszych pomysłów na utrwalenie i rozwinięcie wszystkiego, co dobre przydarzyło nam się podczas trzech tygodni strajku! Niech przyświecają nam wspaniale słowa Wisławy Szymborskiej „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”!

środa, 24 kwiecień 2019 17:31
Napisał

17 dzien

Dzisiaj rozpoczęliśmy przekazywanie dyrektorom, strajkujących, gdyńskich placówek wniosek o podpisanie porozumienia o wypłacie w całości wynagrodzenia za okres strajku. Przedstawiliśmy obszerne uzasadnienie, czekamy na odpowiedź. Niezależnie od tego podejmujemy starania (w razie niepowodzenia porozumienia) o prolongatę spłaty odliczeń do czerwca i rozłożenie ich na raty. Nasza determinacja nie maleje!

wtorek, 23 kwiecień 2019 21:16
Napisał

Dzisiaj  przed ministerstwem edukacji odbyła się manifestacja nauczycieli i osób wspierajacy strajk, strajkujemy dalej! Podobne manifestacje miały miejsce pod urzędami wojewódzkimi w większości miast wojewódzkich. 
Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji! Dziękujemy wszystkim uczestnikom: nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi, rodzicom, uczniom, samorządowcom i wszystkim, którzy solidaryzują się ze strajkującymi!

Dzis rozpoczęło się również posiedzenie Prezydium ZG ZNP - jego ciąg dalszy w środę, 24 kwietnia.

Jednocześnie Ogólnoplski Międzyszkolny Komitet Strajkowy zarekomendował nauczycielom szkól ponadpodstawowych aby dokonali klasyfikacji uczniów klas maturalnych. 

piątek, 19 kwiecień 2019 09:54
Napisał
czwartek, 18 kwiecień 2019 19:18
Napisał

Godzina 10.00: powrót do rozmów z rządem na wniosek ZNP.

Rząd – w trakcie drugiego tygodnia strajku – proponuje strajkującym nauczycielom zwiększenie pensum o dwie godziny i proporcjonalne podniesienie pensji zasadniczej od września 2020 roku. Chodzi o wzrost średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego o 250 zł, co wzrost pensji zasadniczej o ok. 125 zł. Gdyby przeliczyć, ile nauczyciel zarabia za godzinę okaże się, że nowa propozycja rządu to obniżka, a nie podwyżka!

ZNP i FZZ składają nową propozycję, polegającą na rozłożeniu na raty 30% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku:

 • 1.01: 5%
 • 1.09: 9,6 oraz
 • 1.10: 5%
 • 1.11: 5%
 • 1.12: 5%

Związek zaproponował także powołanie niezależnych mediatorów (profesorów B.Śliwerskiego i M.Konopczyńskiego), ale tę propozycję rząd odrzucił.

Godz. 17.00: premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej ogłasza, że okrągły edukacyjny stół odbędzie się 26 kwietnia na Stadionie Narodowym, a rozmowy będą dotyczyły czterech obszarów (uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i nowoczesna szkoła).

Szef ZNP Sławomir Broniarz, komentując wystąpienie premiera rządu pyta, dlaczego premier nie rozmawiał dzisiaj ze strajkującymi nauczycielami oraz dlaczego w wymienionych obszarach nie pojawia się kwestia płac i nakładów na edukację.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.