czwartek, 27 wrzesień 2018 11:59
Napisał

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom manifestacji w Warszawie, którzy pokazali, że walczymy o dobrą edukację oraz o lepszy status nauczycieli i pracowników oświaty. Protestujemy mimo niesprzyjających okoliczności. My wiemy, że wbrew temu co mówi Anna Zalewska, reforma edukacji odbyła się ogromnym kosztem uczniów i nauczycieli.

Nie godzimy się na niskie zarobki i na złe decyzje minister edukacji, w wyniku których cierpią uczniowie, a nauczyciele odchodzą z pracy.

Jako nauczyciele i jako rodzice mamy wspólny cel. Jest nim dobra edukacja dla wszystkich dzieci. Czeka nas pewnie długa droga, ale sukcesem jest to, że jesteśmy solidarni i protestujemy razem z rodzicami. Nie poddajemy się, bo walczymy o nadrzędne wartości, które wyznaczają kierunki naszego działania i nasze cele!

Prezes ZNP Sławomir Broniarz

czwartek, 13 wrzesień 2018 18:17
Napisał
poniedziałek, 10 wrzesień 2018 19:34
Napisał

 

Protestujemy bo:

 • każdy z nas ma rodzinę i zobowiązania finansowe;
 • zarabiamy najmniej ze wszystkich grup zawodowych, które legitymują się wyższym wykształceniem;
 • niskie zarobki powodują niedobór nauczycieli;
 • niskie płace wpływają negatywnie na prestiż naszego zawodu;
 • niskie pensje to zagrożenie dla jakości systemu edukacji (negatywny nabór do zawodu).

Pamiętajmy, że nawet jeśli nasze manifestacje nie przynoszą natychmiastowego skutku, to:

 • budują kapitał społeczny wokół pozytywnych zmian;
 • budują prestiż naszej organizacji;
 • pozwalają na utrwalenie wśród rządzacych naszych haseł.

DUŻE CELE - MAŁYMI KROKAMI!

sobota, 01 wrzesień 2018 09:53
Napisał

OPZZ, kórego członkiem jest ZNP, podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnokrajowej manifestacji pod hasłem: „Polska Potrzebuje Wyższych Płac!”

W proteście udział wezmą pracownicy wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Przedstawiciele górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług publicznych, budownictwa i przemysłu drzewnego, transportu, handlu, usług, kultury i sztuki. Głównymi postulatami, które bezpośrednio dotyczą wszystkich pracowników wszystkich branż będą:

 • WZROST WYNAGRODZEŃ – POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC
 • DIALOG SPOŁECZNY – MERYTORYCZNA DWUSTRONNA I TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA OD ZAKŁADU PRACY PO POZIOM KRAJOWY W RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO
 • DOBREJ JAKOŚCI MIEJSCA PRACY - BEZ UMÓW ŚMIECIOWYCH
 • PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNICZYCH I ZWIĄZKOWYCH
 • EMERYTURY UZALEŻNIONE OD STAŻU PRACY I EMERYTURY POMOSTOWE – WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZENIA PO PRZEPRACOWANIU 35 LAT PRZEZ KOBIETĘ I 40 LAT PRZEZ MĘŻCZYZNĘ BEZ WZGLĘDU NA WIEK A TAKŻE PRZYWRÓCENIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

Wyjazdy organizowane sa przez struktury OPZZ i ZNP. Zaparszamy do udziału w manifestacji - zapisy w biurze Zarządu Oddziału do dnia 7 września. Wyjazd do Warszawy w sobotę 22 września we wczesnych gdozinach porannych, powrót około godziny 22.00.

TEN PROTEST DOTYCZY TAKŻE NAS, PRACOWNIKÓW OŚWIATY - BĄDŹMY RAZEM 22 WRZEŚNIA!

piątek, 31 sierpień 2018 12:28
Napisał

Najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia

Koleżance

BEACIE FABER

Prezes Ogniska w Szkole Podstawowej nr 23

z powodu śmierci

MĘŻA

~~

W imieniu członków ZNP w Gdyni - Zarząd Oddziału

wtorek, 28 sierpień 2018 07:34
Napisał
poniedziałek, 27 sierpień 2018 14:31
Napisał

27 sierpnia w Urzędzie Miasta Gdyni podpisano protokół dodatkowy do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla  gdyńskich pracowników niepedagogicznych. W imieniu ZNP protokół zawierajacy ustalenia, o których informowaliśmy, podpisała Prezes Oddziału Ewa Biernacka.

Chcemy, aby te osoby, które są zatrudnione w różnych placówkach, miały bardzo zbliżone wynagrodzenie, jeżeli wykonują podobną pracę. Dokument wprowadza przepisy, które obejmą ponad dwa tysiące osób. 8 milionów złotych, to kwota, która zostanie wydatkowana na realizację regulacji płacowych. Nowe zasady dotyczą tych osób, które również w znacznym stopniu wpływają na poziom edukacji. Nie tylko dyrektorzy i nauczyciele, ale właśnie pracownicy obsługi i administracji, którzy na wstępie witają uczniów, mają bezpośredni wpływ na poziom nauczania – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. (cyt. za: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nowe-porozumienie-w-sprawie-oswiaty,527309)

To duża zmiana dla pracowników administracji i obsługi w gdyńskiej edukacji. Są to regulacje dostosowane do dzisiejszych ustaw o pracownikach samorządowych regulujące zakres obowiązków, stanowiska, a co za tym idzie również wynagrodzenia pracowników. Mam nadzieję, że efekt naszej rocznej pracy przyniesie dużo satysfakcji i oczekiwanych zmian dla tych pracowników – mówi Ewa Biernacka, prezes gdyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.(cyt. za: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nowe-porozumienie-w-sprawie-oswiaty,527309)


Zmiany wprowadzone przez Układ Zbiorowy będą obowiązywać od 1 września br.

Zestawienie zmian:

 • dostosowanie nazewnictwa stanowisk i zawodów do określonych ustawą o pracownikach samorządowych i rozporządzeniem o ich wynagradzaniu,
 • dostosowanie grup zaszeregowania do obowiązujących przepisów,
 • zmiany w zakresie przyznawania dodatków specjalnych,
 • zmiany w zakresie awansowania pracowników,
 • zmiany o charakterze porządkującym i redakcyjnym.

Ponadto informujemy, że podczas negocjacji strona związkowa podnosiła również kwestie: etatyzacji niektórych stanowisk, wprowadzenia nagród Prezydenta dla pracowników niepedagogicznych, organizacji szkoleń dla tej grupy zawodowej oraz uporządkowania zakresów obowiązków i ich zgodność z przepisami prawa.

piątek, 17 sierpień 2018 14:17
Napisał

26 lipca zostało podpisane rozporządzenie ws. uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. Publikacja miał miejsce 16 sierpnia. Poniżej można zapoznać się z treścią rozporządzenia. Zwracamy uwagę na:

 • wprowadzenie do dokumentacji załączanej do wniosków sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • uszczegółowienie zapisów dotyczących wymagań dla nauczycieli ubiegających się o awans,
 • dodatkowe czynności podczas egzaminu na nauczyciela kontraktowego i mianowanego - poza pytaniami członków komisji: zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa oraz wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych
 • dodatkowe czynności podczas egzaminu na nauczyciela dyplomowanego - prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa;

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

czwartek, 16 sierpień 2018 18:16
Napisał

Nadchodzące wydarzenia

11 Sty 2020
10:00AM - 12:00PM
Bal karnawałowy dla dzieci

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.