Zarząd Główny ZNP zdecydował o wyznaczeniu 31 marca dniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty. Jest to konsekwencja zakończonego sporu zbiorowego, który od stycznia prowadzimy z pracodawcami. Przeprowadzone na terenie Gdyni referendum wykazało, że większość głosujących pracowników oświaty opowiada się ZA strajkiem.

Przypominamy, że strajk odbędzie się w placówkach, w których referendum było ważne (50% i więcej uprawnionych wzięło udział) i głosujący opowiedzieli się ZA przeprowadzeniem jednodniowego strajku (50% +1 z głosujacych). Na listę strajkową mogą wpisać się WSZYSCY pracownicy placówek, również niezrzeszeni w ZNP oraz ci, którzy nie brali udziału w referendum.

Bądźmy solidarni, bądźmy razem! Tylko tak możemy okazać nasze niezadowolenie i determinację!

Jeżeli nie godzisz się na pseudopodwyżki dla nauczycieli w roku 2017 (20 - 40 zł BRUTTO!) i brak podwyżek dla pracowników administracji i obsługi,  likwidację wielu miejsc pracy i chaos organizacyjny wynikające z reorganizacji sieci szkolnej, PRZYSTĄP DO STRAJKU!

22 lutego podczas sesji Rady Miasta Gdyni przyjęto projekty uchwał ws. dostosowania sieci gdyńskich szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i dotychczasowych gimnazjów do wdrażanej zmiany ustroju szkolnego. Radni jednogłośnie zaakceptowali propozycje: włączenia Gimnazjum nr 3 do Szkoły Podstawowej nr 40 oraz Gimnazjum nr 2 do SP 26, przekształcenia Gimnazjum nr 1 w XVII Liceum Ogólnokształcące a Gimnazjów nr 4, 10 i 11 w samodzielne szkoły podstawowe. Projekt uchwał trafi teraz do organizacji związkowych i Kuratorium Oświaty celem zaopiniowania.

Przedstawiciele Zarzadu Oddziału byli obecni na posiedzeniu komisji oświaty RM oraz samej sesji, na których procedowano projekty. Po uchwaleniu projektów Zarząd Oddziału przystąpi do ich opiniowania (na mocy upoważnienia OPZZ). Wystąpiliśmy do wszystkich zainteresowanych szkół o przekazanie swoich uwag i ewentualnych zastrzeżeń oraz informacje w sprawie planowanego naboru, o to samo poprosiliśmy wszystkie ogniska działające w tych placówkach. Czekamy na głosy członków ZNP i osób zainteresowanych (do 6 marca br.). 

Projekty uchwał w załącznikach

środa, 15 luty 2017 19:32
Napisał

Informujemy, że struktury terenowe Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymały w początkach stycznia 2017 roku upoważnienie od struktur OPZZ (organizacji reprezentatywnej w myśl przepisów o Radzie Dialogu Społecznego). Upoważnienie jest wystawiane corocznie i uprawnia do opiniowania aktów prawnych w dziedzinie oświaty oraz, zgodnie z nowymi przepisami, projektów organizacji pracy szkół i placówek.

 

środa, 15 luty 2017 17:13
Napisane przez
środa, 15 luty 2017 16:09
Napisał

31 stycznia poznaliśmy pytanie na referendum w sprawie tzw "reformy" edukacji.  ZNP oraz popierające go organizacje, stowarzyszenia i partie polityczne pytają:

Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?
Zapraszamy do współpracy przy zbieraniu podpisów. Poparcie zbieramy w Ogniskach, naszym Oddziale i innych miejscach o których będziemy na bieżąco informować. Można również samodzielnie wydrukować listę, zebrać podpisy i dostarczyć do nas. ZAPRASZAMY!
Pamietajmy: fakt, że "reforma" jest podpisana i wdrażana, nie przesądza o jej wejściu w życie! Razem możemy więcej!
Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy - www.referendum-szkolne.pl
 
Lista dostępna w załącznikach
 

4 stycznia Zarząd Oddziału podjął uchwałę o wystąpieniu do pracodawców (dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych) z żądaniami pracowniczymi (zgodnie z uchwałą ZG z dnia 20.12.2016). Tym samym w naszym Oddziale rozpoczął się spór zbiorowy. Spór zbiorowy będzie prowadzony zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i jest podzielony na etapy: rokowania, mediację, referendum strajkowe i w ostateczności strajk.

Ewentualne referendum strajkowe planowane jest w naszym Oddziale na pierwszą połowę lutego.

 

poniedziałek, 02 styczeń 2017 11:10
Napisał
poniedziałek, 02 styczeń 2017 11:08
Napisał
    
wtorek, 20 grudzień 2016 15:52
Napisał
czwartek, 15 grudzień 2016 17:17
Napisał

14 grudnia Sejm przyjął ustawę "Prawo oświatowe" zastepującą dotychczasową ustawę o systemie oświaty oraz ustawę wprowadzajacą przepisy "Prawo oświatowe". ZNP apeluje do Prezydenta o zawetowanie ustaw.

 

Nadchodzące wydarzenia

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.